ஆங்கிலம் - தரம் 6-11

Haritha Prasan Amarasinghe (ஆண்) - TEFL [UK], Certificate in English Teaching (Royal Institute - SL) ,Degree in Business Management, PG Dip. in Marketing.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களனி, கொட்ட

ஆங்கிலம் - தரம் 6-11
பெரியவர்கள் மற்றும் பள்ளி மாணவர்களுக்கான ஆங்கில மொழி வகுப்புகள்

Ranjith Gunarathne (ஆண்) - English Specialist Trained [Peradeniya Teachers' College - 1985/1986].
இடங்கள்: அதுருகிரிய, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, பனாகொட, பன்னிப்பிட்டிய

பெரியவர்கள் மற்றும் பள்ளி மாணவர்களுக்கான ஆங்கில மொழி வகுப்புகள்

 Grade 1 to A/L All Subjects