உள்ளூர் மற்றும் Cambridge (4 to சா/த) பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம், IELTS

Sanjaya Jayalath (ஆண்) - BA (Humanities), DETE (Colombo), Dip. in English (UK), TKT (Cambridge), IELTS Lecturer at ANC, International Speech Trainer.
இடங்கள்: ஏகல, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடன

உள்ளூர் மற்றும் Cambridge (4 to சா/த) பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம், IELTS
கிளாம்ப் பிசினஸ் ஸ்கூல்

Clamp Business School ventures with the most experienced expert panel of staff and consultants to upgrading the Sri Lankan Educational standards.
இடங்கள்: கொழும்பு 01

கிளாம்ப் பிசினஸ் ஸ்கூல்
Miloda Academy of Financial Studies - கொழும்பு 1

The Ministry of Finance established Miloda Academy of Financial Studies as the training arm of the ministry in 2013.
இடங்கள்: கொழும்பு 01

Miloda Academy of Financial Studies - கொழும்பு 1
Giorgio La Pira Language Academy - GLP Academy

We were established to develop the Language skills & knowledge of the employees in Public & private sectors , Bankers , Armed Forces & Scholars.
இடங்கள்: மஹரகம

Giorgio La Pira Language Academy - GLP Academy
IELTS, Spoken English - 16 Days / School Syllabus

ESOL and SESOL Certified Facilitator conducts lessons in ,கொழும்பு and suburbs, இலங்கை சனநாயக