விஞ்ஞானம் / பௌதீகவியல் / இரசாயனவியல் / உயிரியல் / கணிதம் [Cambridge / Edexcel / சர்வதேச பாடத்திட்டம்]

Maduranga Rathnayaka (ஆண்) - An undergraduate of university of Colombo and conducting classes for 4 years.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, அத்திடிய, அம்புல்தேனிய, அரவ்வல, உடஹமுல்லை, உள் கோட்டை, ஏகொட உயன

விஞ்ஞானம் / பௌதீகவியல் / இரசாயனவியல் / உயிரியல் / கணிதம் [Cambridge / Edexcel / சர்வதேச பாடத்திட்டம்]
வீட்டிற்கு வருகை தரும் தரம் 1-11: கணிதம் (ஓ / எல்), ஆங்கிலம் (ஓ / எல்), ஆங்கில இலக்கியம், புவியியல்,

Dilini Perera (பெண்) - Architecture student.
இடங்கள்: கொழும்பு, தேஹிவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, பொரலஸ்கமுவ, மஹரகம, மிரிஹான

தரம் 6-10 கணிதம் (உள்ளூர், Edexcel மற்றும் Cambridge)

Oshadhi Herath (ஆண்) - Assistant Lecturer - Faculty of Engineering, University of Moratuwa. BSc(Hons) - Faculty of Engineering, University of Moratuwa.
இடங்கள்: உடஹமுல்லை, உள் கோட்டை, ஒன்லைன்

தரம் 6-10 கணிதம் (உள்ளூர், Edexcel மற்றும் Cambridge)
Lessons & Revision - Edexcel, Cambridge மற்றும் உள்ளூர்

Mrs. T. Perera (பெண்) - Masters in Education, Bachelors Degree in Physical Science.(BSc - Mathematics), PGDE.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, தேஹிவல

Lessons & Revision - Edexcel, Cambridge மற்றும் உள்ளூர்
Edexcel / Cambridge பாடத்திட்டம் கணிதம் மற்றும் கணக்கியல் சா/த

ஆசிரியர்: C De Silva (பெண்‍) - MBA(General), Teacher Training Diploma.
Visits: நுகேகொடை, தேஹிவல, பெப்பிலியான

Graduate Teacher for Individual and Group Classes - English and Mathematics (Year 6 to 11), IT (Year 6 to A/L), BCS, BIT - Home Visit Classes and Classes in my Premises

ஆசிரியர்: Gughan (ஆண்‍) - MSc, BSc [Hons], MBCS, Dip. in Journalism. Home Visits: ,கொழும்பு and suburbs, இலங்கை சனநாயக

ஆங்கிலம், கணிதம், சுற்றாடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள்

Diana (பெண்) - Over 15 years experience in teaching (international schools).
இடங்கள்: கொழும்பு 08, தலவத்துகொட, தேஹிவல, நுகேகொடை, மஹரகம, மாலபே

விஞ்ஞானம் மற்றும் கணிதம் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை

Thimanga Weerasinghe (ஆண்)- An undergraduate student in Biomedical science.
இடங்கள்: கம்பஹ, கொழும்பு

விஞ்ஞானம் மற்றும் கணிதம் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை
Edexcel / Cambridge தரம் 6 to IGCSE கணிதம் மற்றும் கணக்கியல்

Chamila (பெண்) - BSc in Accounting and Finance University of London (UK), Diploma in Teaching by Pearson Education (UK).
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களுபோவில, கொழும்பு 06, கொஹுவல, தேஹிவல

கணிதம் பயிற்சி - தரம் 6 - O/L லண்டன் பாடத்திட்டம்

Fathima Ashfah (பெண்) - Tailor made lesson plans to suit the students ability., Continuous assessment to gauge the student's progress.
இடங்கள்: தேஹிவல

கணிதம் பயிற்சி ஐந்து சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் மாணவர்கள்

Anuraj Arunakulasingam (ஆண்) - Bachelor of general studies [University of South Western Louisiana USA]
இடங்கள்: கல்கிசை, கொழும்பு, கொழும்பு 4/5/6/7/8, தேஹிவல

கணிதம் சா/த (உள்ளூர் பாடத்திட்டம், Edexcel மற்றும் Cambridge) மற்றும் மீட்டல் மற்றும் கோட்பாடுகள்

Dulanjan Uduge (ஆண்) - BSc Civil Engineer University of Moratuwa, 4 years experience
இடங்கள்: உள் கோட்டை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, கொழும்பு, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, பிட கோட்டே, பொரலஸ்கமுவ

கணிதம் சா/த (உள்ளூர் பாடத்திட்டம், Edexcel மற்றும் Cambridge) மற்றும் மீட்டல் மற்றும் கோட்பாடுகள்
கணிதம் பயிற்சி available - தரம் 6-10 [உள்ளூர் / Cambridge / Edexcel]

Umar F.R (ஆண்) - Excellent results for Mathematics in G.C.E O/L & G.C.E A/L [Local syllabus].
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, தேஹிவல

GCE சா/த லண்டன் Cambridge மற்றும் தரம் 6-9

Praveen Perera (ஆண்) - Voluntary teacher at Charlston College, Kadawatha.
இடங்கள்: கல்கிசை, கொட்டாவை, தேஹிவல, பிலியந்தலை, பொரலஸ்கமுவ, மஹரகம, மொரட்டுவ, ரட்மலான

Edexcel மற்றும் Cambridge - இரசாயனவியல் பௌதீகவியல் உயிரியல் (கணிதம் தரம் 6 - சா/த)

Chanaka Bandara Ekanayake (ஆண்) - BSc. (Natural Sciences), Higher national diploma in English, Reading for Msc. in Industrial Analytical Chemistry.

Edexcel மற்றும் Cambridge - இரசாயனவியல் பௌதீகவியல் உயிரியல் (கணிதம் தரம் 6 - சா/த)