ஜெர்மன் (Deutsch) / IELTS வகுப்புக்களை - ஒன்லைன் - தனியார் - குழு வகுப்புக்களை

தொடர்பு விபரங்கள்
நிறுவனத்தின் பெயர் :
New Brisbane Academy
தொலைபேசி :
0​7​7​ ​6​0​9​ ​1​2​3​1​ ​|​ ​0​7​8​ ​7​2​9​ ​1​1​4​1
வாட்ஸாப்ப் :
மின்னஞ்சல் :
க்யு ஆர் குறியீடு :
QRCode ஜெர்மன் (Deutsch) / IELTS வகுப்புக்களை - ஒன்லைன் - தனியார் - குழு வகுப்புக்களை ta
விமர்சனங்கள் :
நிறுவனத்தினைப் பற்றி
Tutor : K.G. Paul
I have been been engaged in tutoring since I was only 22 and have prepared students for the examinations of CCE (A/L). ACCA (ENG), AIB (Eng) and RIA (Canada) and have produced excellent results, I up-date my teaching methods and techniques for exam preparation to ensure that my students secure the highest marks possible. I also discuss a wide range of topics accompanied rich vocabulary to meet spectrum of student and professional requirements.
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
IELTS - Band : 6 - 9
For Higher Studies and Professional Migration.
We help you with admissions to Universities / Colleges in Australia / New Zealand / Canada / UK

Deutsch for A1, A2, B1, B2, C1, C2 exams of Goethe Institute
German Language for International School students.
My students have passed these exams after writing the test only ONCE. Since 1998, the PASS RATE has been around 98%

Medium : Sinhala, Tamil and English
வீடியோக்கள்

இடம்

பின்வரும் இடங்களில் வகுப்புக்கள் இடம்பெறும்

கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை

(Passing Buses: 120 - 127 - 139/3 - 159 - 162 - 255/17 - 341 - 795)


ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்கள் ஒன்லைன் மூலம் நடாத்தப்படும் (அல்லது கல்விக்கான பொருட்கள் ஒன்லைன் இல் கிடைக்கப் பெரும்) உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களால் வகுப்புக்கு சேரவும் (அல்லது கல்விப் பொருட்களை வாசிக்கவும் ) முடியும்.
வழங்கப்பட்ட வகுப்பின் வகை (அளவு)
  • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
  • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
  • සිංහල
  • தமிழ்
  • English
  • மற்றவை(German)
விமர்சனங்கள்
New Brisbane Academy பற்றி மதிப்புரை எழுதும் முதல் நபராக இருங்கள்

 Biology (Local / Edexcel) 

online chemistry
online chemistry