ஆங்கிலம், இலக்கியம் மற்றும் பிரஞ்சு தரம் 3 to AL

K. K .Isuru Avinda (ஆண்) - A qualified graduate in English and Literature (BA in English and Literature).
இடங்கள்: அதுருகிரிய, கொட்டாவை, கொழும்பு 08, தலவத்துகொட, பத்தரமுல்ல, பலவாட்ட, மாலபே, ராஜகிரி

பிரஞ்சு - Pre-School to A/L Students

Kasuri Jayasekara (பெண்) - Diploma in National College of Education for French, BA [French and other 2 subjects], DELF B1.
இடங்கள்: மாலபே

ஜப்பானிய மொழி மற்றும் கணிதம் வகுப்புக்களை - சா/த, உ/த

ஆசிரியர்: Udarath (ஆண்‍) - BSc Engineering Degree from Japan, Over 15 years of teaching experience.
Visits: கோதடுவ, மாலபே, மஹரகம

பிரஞ்சு - சா/த, உ/த - London / Edexcel / Local - Best result guaranteed

ஆசிரியர்: G.Gunawardena (பெண்‍) - BBM degree holder in Bangalore University in India, Higher diploma in French language (Allience Francaise, ,கொழும்பு).

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்