ஆங்கிலம் மற்றும் கணிதம் வகுப்புக்களை தரம் 3 - 10 சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

Diana (பெண்) - Experience in same field over 15 years.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, தேஹிவல, நுகேகொடை, மாலபே, ஹோகன்தர

ஆங்கிலப் பேச்சுத்திறன் with British English pronunciation for English teachers, AL,OL students, adults, IELTS students and professionals

ஆசிரியர்: Vidura (ஆண்‍) - British Council certificated and I am Cambridge University certified [CELTA] English teacher, Over 10 years experience.
Visits: ,கொழும்பு

ஆங்கிலப் பேச்சுத்திறன் with British English pronunciation for English teachers, AL,OL students, adults, IELTS students and professionals