கணக்கியல் பொருளியல் வர்த்தகக் கல்வி வணிக மற்றும் ஆங்கிலம் பயிற்சி வகுப்புக்களை

தொடர்பு விபரங்கள்
ஆசிரியர் :
Dayarathne Bogala (ஆண்)
  • சாதாரண நிலை
  • உயர்தரம்
  • கற்பித்தல் அனுபவம் : 10 வருடத்திற்கு மேல்
தொலைபேசி :
0​7​7​1​1​1​9​9​5​2
வலை செய்திகள் :
ஆசிரியர் தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
B.Com (Special) - University of Sri Jayewardenepura,

Past Teacher at,
Asian International School
Royal Institute Colombo
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
Edexcel & Cambridge,
Grade 08
Grade 09
OL
IGCSE
As Level
A Level

Accounts
Business Studies
Commerce
Economics
English
இடம்
பின்வரும் இடங்களில் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் வீட்டிற்கு வந்து பாடம் நடத்துவார்கள்.
அம்பாந்தோட்டை மாவட்டத்தில், இலங்கை
ஹம்பண்டோட

கண்டி மாவட்டத்தில், இலங்கை
கண்டி

கம்பகா மாவட்டத்தில், இலங்கை
கம்பஹ

காலி மாவட்டத்தில், இலங்கை
காலி

கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை
அதுருகிரிய

அத்திடிய

அரண்கள

உள் கோட்டை

கடுபெத்த

கடுவெல

கரகம்பிட்டி

கல்கிசை

களுபோவில

கொட்டிகாவத்த

கொட்டாவை

கொலன்னாவ

கொழும்பு

கொழும்பு 03

கொழும்பு 04

கொழும்பு 05

கொழும்பு 06

கொழும்பு 07

கொழும்பு 08

கொழும்பு 09

கொழும்பு 10

கொழும்பு 14

கொழும்பு 15

கொஸ்வத்த

கொஹுவல

கோதடுவ

தேல்கண்ட

தேஹிவல

நாவல

நுகேகொடை

நெடிமலா

பத்தரமுல்ல

பன்னிப்பிட்டிய

பலவாட்ட

பாதுக்கை

பெல்லன்வில

பொரலஸ்கமுவ

மஹரகம

மாலபே

முல்லேரியா

மொரட்டுவ

ஹோகன்தர

ஹோமாகம

மாத்தறை மாவட்டத்தில், இலங்கை
மாத்தறை

ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்கள் ஒன்லைன் மூலம் நடாத்தப்படும் (அல்லது கல்விக்கான பொருட்கள் ஒன்லைன் இல் கிடைக்கப் பெரும்) உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களால் வகுப்புக்கு சேரவும் (அல்லது கல்விப் பொருட்களை வாசிக்கவும் ) முடியும்.
வழங்கப்பட்ட வகுப்பின் வகை (அளவு)
  • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
  • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
  • நடுத்தர குழு வகுப்புக்கள் (10-20 பேர்)
  • பாரிய குழு வகுப்புக்கள் ( 20 பேரை விட அதிகமானோர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
  • English