பயிற்சி - Children with Learning Disabilities, தரம் 1 to 9

Yamuna Peeligama (பெண்) - Have followed the Certificate in Teaching for Children with Disabilities conducted by the Open University of Sri Lanka.
இடங்கள்: நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, ராஜகிரிய

தரம் 1-5 மாணவர்கள் ஐந்து வகுப்புக்களை

Ayesha Kumari (பெண்) - Over 10 Years of experience in teaching in International Schools and Private Tuition.
இடங்கள்: நுகேகொடை

ஆங்கிலம், கணிதம், விஞ்ஞானம், சுற்றாடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள் மற்றும் வரலாறு

Diana (பெண்) - Over 10 years experience in teaching (international schools).
இடங்கள்: கொழும்பு 08, தலவத்துகொட, தேஹிவல, நுகேகொடை, மஹரகம, மாலபே

Primary to IGCSE, AS, A2 Classes - Steiner Learning

நிறுவனம்: Steiner Learning - We do not offer parents a quick fix for their hurried parental and child educational problems. Instead, we offer you and your child a permanent learning solution

Primary to IGCSE, AS, A2 Classes - Steiner Learning
Home visiting பயிற்சி தரம் 1 - 9

Natasha (பெண்) - More than 4 years experience in teaching.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, நுகேகொடை

பயிற்சி வகுப்புக்களை - கணிதம், ஆங்கிலம், விஞ்ஞானம், ஆங்கிலம் இலக்கியம்

Fathima Zainab (பெண்) - Currently following a Diploma of Higher Education in Psychology.
இடங்கள்: கொழும்பு 05, நுகேகொடை

பயிற்சி ஐந்து தரம் 1 to 5 (அனைத்து பாடங்களும்)

Indika Rodrigo (பெண்) - Bachelor of Arts in English, Diploma in Education, Diploma in AMI Montessori, Diploma in French.
இடங்கள்: கொழும்பு 04, கொழும்பு 05, கொழும்பு 06, கொழும்பு 07, நாவல, நுகேகொடை

Classes for primary grades (Local & International)

Athsala Pathirana (பெண்) - Teacher training at teachers' college Maharagama, Ten years experience in primary teaching.
இடங்கள்: நுகேகொடை, மஹரகம

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்