சிங்களத்தில், வரலாறு, மற்றும் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம்

Sachini Wanigasekara (பெண்) - BSc undergraduate [University of Sri Jayawardenapura].
இடங்கள்: நுகேகொடை, மஹரகம, விஜேராம

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்