தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் சா/த உ/த மற்றும் GIT

Isuru Kariyawasam (ஆண்) - BSc in IT, AMBCS, NVQ 4, Over 5 years experience
இடங்கள்: அதுருகிரிய, உள் கோட்டை, கொட்டாவை, கொழும்பு 05, தலவத்துகொட, நாவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, பிட கோட்டே, பிலியந்தலை

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் சா/த உ/த மற்றும் GIT
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை - உள்ளூர் / Cambridge/ Edexcel சா/த

Dilshani Wijesiri (பெண்) - BSc. (Hons) Computing with Interactive Media, HND in Computing, 3+ year experience.
இடங்கள்: பிலியந்தலை

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை - உள்ளூர் / Cambridge/ Edexcel சா/த
Computer Courses for students - உள்ளூர், Edexcel, Cambridge சா/த வகுப்புக்களை

Sanvida Educational Institute provides best quality Computer education to all students for a very reasonable fee.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, பிலியந்தலை

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் கணிதம் விஞ்ஞானம் மற்றும் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

Bloom Academy provide pleasant environment to study with all the facilities. We ensure your child's best results.
இடங்கள்: பிலியந்தலை

BIT for 21000/=

நிறுவனம்: Wide Awake Solutions [Pvt] Ltd.
இடங்கள் பெப்பிலியான, கொஹுவல, நுகேகொடை, மஹரகம, ஹோமாகம, பொரலஸ்கமுவ, ,கொழும்பு, மொரட்டுவ, Kottawa

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்