பயிற்சி ஐந்து மாணவர்கள் வருடத்திற்கு 1 to 8 (உள்ளூர் மற்றும் லண்டன்)

Sha Hussain (பெண்) - Studies at Ilma International Girls School, More than 2 years experience in teaching.
இடங்கள்: கொழும்பு 14

Home Visiting வகுப்புக்களை - தரம் 1 to சா/த

Dharshanan (ஆண்) - BSc Spl (Hons) in IT, Dip in English (Elocution).
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, கொட்டிகாவத்த, கொலன்னாவ, கொழும்பு, தேஹிவல, முல்லேரியா

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்