மாணவர்களுக்கான கணினி படிப்புகள் - உள்ளூர், Edexcel, Cambridge சா/த வகுப்புக்களை

Sanvida Educational Institute provides best quality Computer education to all students for a very reasonable fee.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, பிலியந்தலை

ஆங்கிலம் / பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம் / சமூக கற்கைகள் (குழு வகுப்புக்களை / தனியார் வகுப்புக்களை / Home visits)

Isuri (பெண்) - A well educated and experienced teacher with over 4 years in a reputed international school.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொட்டாவை, தலவத்துகொட, நாவின்னை, பன்னிப்பிட்டிய, பிலியந்தலை

ஆங்கிலம் / பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம் / சமூக கற்கைகள் (குழு வகுப்புக்களை / தனியார் வகுப்புக்களை / Home visits)

 Grade 1 to A/L All Subjects