தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை மற்றும் பாடநெறிகள்

Deepal Nanayakkara (ஆண்) - Registered educational institute in Mathugama town with a modern computer lab with multimedia class rooms.

 Grade 1 to A/L All Subjects