தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை மற்றும் பாடநெறிகள்

Deepal Nanayakkara - Classes are conducted at a registered educational institute in Mathugama town with a modern computer lab with multimedia class rooms..
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களுத்துறை

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்