தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை - தரம் 6 to சா/த

S.W.G.M.Karunaratne (ஆண்) - B.Sc. Degree, M.Sc. in IT Followed.
இடங்கள்: இரத்தினபுர, கம்பஹ, களுத்துறை, கேகாலை, கொழும்பு

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் / GIT வகுப்புக்களை

H.M.T.B. Herath (ஆண்) - BSc. Sp(Hons) In Information Technology (SLIIT), MSc. in Computer Science (Peradeniya).
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, குருணாகல், கேகாலை, கொழும்பு, பொத்துஹரை

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் / GIT வகுப்புக்களை
Excel, Advanced Excel Classes

ஆசிரியர்: Ananda Godage Anupaseela (ஆண்‍) - Home visited Excel, Advanced Excel Classes conducted by an experienced lecturer

ETS Campus and Computer Training Centre

ETS has committed itself to the highest standards of education.
இடங்கள்: கண்டி, காலி, குருணாகல், கேகாலை, பண்டாரவளை, பதுள்ளை, மாவனல்லை, வரகாபொலை

ETS Campus and Computer Training Centre
Jayasekera Management Centre - JMC

நிறுவனம்: JMC was launched in 1972 with the sole and whole objective of reaching and maintaining the highest levels in the professional education sector.

Infortec International - Institute of Information Technology

Courses: Software Engineering, Java, BCS HEQ, BIT, ICJP, OCJP, ICDL, MCTS, C++, Multimedia, Android, AutoCAD, ISAP, Networking, Hardware, Web Designing, C# TA