வரலாறு ஐந்து சா/த மற்றும் உ/த

Dilanka Madushan (ஆண்) - A graduate of University of Sri Jayawardenepura, Working as a History teacher.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, கடுவெல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, பிட கோட்டே, மாலபே, ராஜகிரிய

Basic Computer / கிராஃபிக் வடிவமைப்பு / WordPress Web design குழு, தனியார் வகுப்புக்களை

Dayabandu Peiris (ஆண்) - 8 years Experience in IT field and I am Under-graduate at BIT-Colombo Campus.
இடங்கள்: அவிசாவலை, கொழும்பு, பிட கோட்டே

Basic Computer / கிராஃபிக் வடிவமைப்பு / WordPress Web design குழு, தனியார் வகுப்புக்களை
Microsoft Applications, Networking, ICT, GIT for A/L

ஆசிரியர்: Anuruddha Amarasinghe (ஆண்‍) - ACS, Diploma in IT, Dip in Networks. Home Visits: Baththaramulla, Kotte, கம்பஹ, கடுவெல, Malambe - Sri Lanka

IT for O/L, A/L and all

S. Chathurangani (பெண்‍) - BIT graduate has more than ten years experience, Higher Diploma for Web Designing.
Visits : ,கொழும்பு Suburbs