வரலாறு ஐந்து சா/த மற்றும் உ/த

Dilanka Madushan (ஆண்) - A graduate of University of Sri Jayawardenepura, Working as a History teacher.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, கடுவெல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, பிட கோட்டே, மாலபே, ராஜகிரிய

GIT, தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம், கணினி Systems வகுப்புக்களை

Buddhika Chathuranga (ஆண்) - A leading Engineer in Information Technology side for 9 years.
இடங்கள்: நுகேகொடை, பிலியந்தலை, மஹரகம, மொரட்டுவ

Londontec City Campus - நுகேகொடை, மதுகமை

Londontec has had a phenomenal growth from being an institution providing courses on electronics to a campus offering world class degrees and diplomas.
இடங்கள்: நுகேகொடை, மதுகமை

Londontec City Campus - நுகேகொடை, மதுகமை
Siksil Institute of Business and Technology [SIBT]

SIBT is a distinguished institute of recognition in the Sri Lankan IT and Management education arena offering internationally accredited courses since 2001.
இடங்கள்: கம்பஹ, நுகேகொடை

Siksil Institute of Business and Technology [SIBT]
Sedex Institute of Education - நுகேகொடை and பொரலஸ்கமுவ

Sedex Education offers educational program ranging from certificate levels to degree level.
இடங்கள்: நுகேகொடை

Sedex Institute of Education - நுகேகொடை and பொரலஸ்கமுவ
ICT / Computer Specially designed kids course for 1 year

Xavier (ஆண்) - Reading M.Sc(Computer Science), B.Sc(Hons.) in IT, Sun Certified Java Programmer.
இடங்கள்: களுபோவில, கொழும்பு 05, கொஹுவல, நாவல, நுகேகொடை, பொகுந்தர, பொரலஸ்கமுவ, மஹரகம, ராஜகிரிய

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை

Ajith (ஆண்‍) - Over 17 years experience, Worked at IDM, Singapore Informatics ,SRM University,PIBT as a Tutor / Lecturer / Manager.
Visits: ,கொழும்பு

Institute of Universal Higher Studies - IUHS

IUHS Campus is the sister company of “SASIP”, a well renowned and leading Advanced Level (A’level) private education institute.
இடங்கள்: நுகேகொடை

Institute of Universal Higher Studies - IUHS
Learn about Computer and Applications at Home (Students and Workers)

M.Mohamed (ஆண்) - IT Teacher in a government school in Colombo, cum IT instructor in a IT institute, Over 10 years experience.
இடங்கள்: கல்கிசை, கொழும்பு, கொழும்பு 15, தேஹிவல, நுகேகொடை, ரட்மலான

Apex Campus for Global Education - நுகேகொடை

Apex Campus - A Higher Educational Institute which promotes local and foreign Diplomas, Higher Diplomas, Degrees, Professional programs.
இடங்கள்: நுகேகொடை

Apex Campus for Global Education - நுகேகொடை
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை கொழும்பு - Edexcel / Cambridge / உள்ளூர் OL / GIT

Mrs. Dharmawickrama (பெண்) - Graduate in Information Technology [University of Colombo], Over 15 years experience in teaching ICT.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, கொழும்பு 04, கொழும்பு 07, கொழும்பு 08, கொஸ்வத

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை கொழும்பு - Edexcel / Cambridge / உள்ளூர் OL / GIT
கணினி வகுப்புக்களை (Home visit)

Melani (பெண்) - Over 15 years experience in the IT field.
இடங்கள்: ஏகல, கட்டுநாயக்க, கந்தானை, கம்பஹ, கொழும்பு, சேதுவை, ஜ-ஏல, தேஹிவல, நுகேகொடை, மஹரகம

கணினி வகுப்புக்களை (Home visit)
ICON Academic Center - நுகேகொடை

ICON Academic Center - Modern Computer Lab Facilities, Modern Syllabuses, Fully facilitated Lecture Halls, Highly qualified Lecturers.
இடங்கள்: நுகேகொடை

ICON Academic Center - நுகேகொடை
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் சா/த வகுப்புக்களை மற்றும் MS Office Package / OpenOffice Package

Ayesha Gamage (பெண்) - Bachelor of Information Technology - University of Colombo, Over 7 years experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, நுகேகொடை, மஹரகம

ICT, GIT (O/L,A/L local and London) Edexcel/Cambridge Grade 6 to O/L. ,A/L. Theory and Revision

Ananda Herath (ஆண்‍) - Over 17 years of experience in IT filed and over 10 years experience as an IT, WebIT, Network Consultant.
Visits: ,கொழும்பு, suburbs

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்