வரலாறு ஐந்து சா/த மற்றும் உ/த

Dilanka Madushan (ஆண்) - A graduate of University of Sri Jayawardenepura, Working as a History teacher.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, கடுவெல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, பிட கோட்டே, மாலபே, ராஜகிரிய

AutoCAD Class - Individual, Group and Skype [Distance Learning]

A-Plus Educational Institute - We are conduction AutoCAD, MS Office, Web Designing, ICT (O/L) & (A/L) classes.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுவெல, கம்பஹ, கொழும்பு

AutoCAD Class - Individual, Group and Skype [Distance Learning]
Microsoft Applications, Networking, ICT, GIT for A/L

ஆசிரியர்: Anuruddha Amarasinghe (ஆண்‍) - ACS, Diploma in IT, Dip in Networks. Home Visits: Baththaramulla, Kotte, கம்பஹ, கடுவெல, Malambe - Sri Lanka

Jayasekera Management Centre - JMC

நிறுவனம்: JMC was launched in 1972 with the sole and whole objective of reaching and maintaining the highest levels in the professional education sector.

Computer and Programming classes

The teacher is a graduate from University of Moratuwa [Faculty of Engineering].
Visits: மாலபே, கடுவெல, அதுருகிரிய, பத்தரமுல்ல

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்