வகுப்புக்களை தரம் 1 to உ/த

Alpha Academy - We conduct individual and group classes from Grade 1 to A/Level.
இடங்கள்: கொழும்பு 09

IT இஸ்லாம் அராபிய, மொழி ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

Humaiyra (பெண்) - An experienced instructor.
இடங்கள்: கொழும்பு 09

Jayasekera Management Centre - JMC

நிறுவனம்: JMC was launched in 1972 with the sole and whole objective of reaching and maintaining the highest levels in the professional education sector.

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்