தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை கொழும்பு - Edexcel / Cambridge / உள்ளூர் OL / GIT

Mrs. Dharmawickrama (பெண்) - Graduate in Information Technology [University of Colombo], Over 15 years experience in teaching ICT.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, கொழும்பு 04, கொழும்பு 07, கொழும்பு 08, கொஸ்வத

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை கொழும்பு - Edexcel / Cambridge / உள்ளூர் OL / GIT
கணினி வகுப்புக்களை (Home visit)

Melani (பெண்) - Over 15 years experience in the IT field.
இடங்கள்: ஏகல, கட்டுநாயக்க, கந்தானை, கம்பஹ, கொழும்பு, சேதுவை, ஜ-ஏல, தேஹிவல, நுகேகொடை, மஹரகம

கணினி வகுப்புக்களை (Home visit)
Amazon College - கொழும்பு 4

College is dedicated to take the nation towards new possibilities with the latest, timely and cost effective education which brings to you globally accredited certificates within a short time span

Amazon College - கொழும்பு 4
London College of Higher Studies

London College of Higher Studies had been established with a view to offer programmes of international standards at an affordable cost within the shortest possible time-frames.

London College of Higher Studies
ஐசோபிட் Metro Campus

A premier ICT Education centre which was established in the new millennium, a Sri Lankan company managed by a group of leading ICT professionals.

ஐசோபிட் Metro Campus
IDM Campus - Educational Institute Sri Lanka - கொழும்பு 4

IDM Sri Lanka - Started its operations in the year 1974 as the Sri Lanka’s premier private sector IT service provide.
இடங்கள்: கொழும்பு 04

IDM Campus - Educational Institute Sri Lanka - கொழும்பு 4
நெட்வொர்க்கிங்

நிறுவனம்: E-win Networks. Tutor with over 11 years teaching experience.
இடங்கள் யாழ்ப்பாணம், கொழும்பு, இலங்கை சனநாயக

நெட்வொர்க்கிங்
Metropolitan Institute of Business Management

Offers diploma and certificate courses which enhance knowledge, management skills and talents.
இடங்கள்: கொழும்பு 3/4/7, நேகோம்போ, யாழ்ப்பாணம், ராஜகிரிய

Metropolitan Institute of Business Management
IT for O/L, A/L and all

S. Chathurangani (பெண்‍) - BIT graduate has more than ten years experience, Higher Diploma for Web Designing.
Visits : ,கொழும்பு Suburbs

IDM Achievers international Campus

Sri Lankas First IT Education Institute which Started in 1981.
இடங்கள் Island-wide, இலங்கை சனநாயக

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்