தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை சா/த மற்றும் உ/த

Udara Dahanayaka (ஆண்) - B.Tech (Engineering) (Hons) (OUSL), Visiting Lecturer, Software Engineer, 8 years of experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுவெல, கெஸ்பேவ, கொட்டாவை, கொழும்பு

கணினி வகுப்புக்களை (Home visit)

Melani (பெண்) - Over 15 years experience in the IT field.
இடங்கள்: ஏகல, கட்டுநாயக்க, கந்தானை, கம்பஹ, கொழும்பு, சேதுவை, ஜ-ஏல, தேஹிவல, நுகேகொடை, மஹரகம

கணினி வகுப்புக்களை (Home visit)
Metropolitan Institute of Business Management

Offers diploma and certificate courses which enhance knowledge, management skills and talents.
இடங்கள்: கொழும்பு 3/4/7, நேகோம்போ, யாழ்ப்பாணம், ராஜகிரிய

Metropolitan Institute of Business Management
Amazon College - கொழும்பு 4

College is dedicated to take the nation towards new possibilities with the latest, timely and cost effective education which brings to you globally accredited certificates within a short time span

Amazon College - கொழும்பு 4
London College of Higher Studies

London College of Higher Studies had been established with a view to offer programmes of international standards at an affordable cost within the shortest possible time-frames.

London College of Higher Studies
IDM Campus - Educational Institute Sri Lanka - கொழும்பு 4

IDM Sri Lanka - Started its operations in the year 1974 as the Sri Lanka’s premier private sector IT service provide.
இடங்கள்: கொழும்பு 04

IDM Campus - Educational Institute Sri Lanka - கொழும்பு 4
நெட்வொர்க்கிங்

நிறுவனம்: E-win Networks. Tutor with over 11 years teaching experience.
இடங்கள் யாழ்ப்பாணம், கொழும்பு, இலங்கை சனநாயக

நெட்வொர்க்கிங்
IT for O/L, A/L and all

S. Chathurangani (பெண்‍) - BIT graduate has more than ten years experience, Higher Diploma for Web Designing.
Visits : ,கொழும்பு Suburbs

IDM Achievers international Campus

Sri Lankas First IT Education Institute which Started in 1981.
இடங்கள் Island-wide, இலங்கை சனநாயக