ஆங்கிலம் classes, யோகா classes, Super Power Memory for Kids, ஆங்கிலம் for Students, School Leavers and Professionals

ஆசிரியர்: Mr. N.Chrishanth (ஆண்‍) - National Diploma in English and Computer Science, BA in Social Sciences, HND in English [SLIATE], MA Linguistics

ஐசோபிட் Metro Campus

A premier ICT Education centre which was established in the new millennium, a Sri Lankan company managed by a group of leading ICT professionals.

ஐசோபிட் Metro Campus
நெட்வொர்க்கிங்

நிறுவனம்: E-win Networks. Tutor with over 11 years teaching experience.
இடங்கள் யாழ்ப்பாணம், கொழும்பு, இலங்கை சனநாயக

நெட்வொர்க்கிங்
Advanced Technological Institute - ATI மட்டக்களப்பு

Higher National Diploma in Accountancy, Information Technology, English, Tourism and Hospitality Management.
இடங்கள்: மட்டக்களப்பு

IDM Achievers international Campus

Sri Lankas First IT Education Institute which Started in 1981.
இடங்கள் Island-wide, இலங்கை சனநாயக

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்