தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் உ/த மற்றும் சா/த, BIT கொழும்பு பல்கலைக்கழக

Keeth Samarakoon (ஆண்) - Visiting lecturer for BIT Degree [University of Colombo], Over 7 years experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களுத்துறை, பெப்பிலியான

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் உ/த மற்றும் சா/த, BIT கொழும்பு பல்கலைக்கழக
Python, Pascal, MS SQL, Office Packages), Computer Networking, Android App Developing

Nuwan Hirantha Rathnayaka (ஆண்) - MSc in Information Technology and Strategic Innovation (Kingston University - UK) (Reading), NCC (IDCS) - UK.
இடங்கள்: கடவத்த, கட்டுநாயக்க, கம்பஹ, களனி, கிரிபத்கொ

Bootstrap Web Designing Integrating bootstrap with HTML C# PHP

Darshaka Tarindra (ஆண்) - Bachelor of Engineering in Computer Science, IESL Associate Membership
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொட்டாவை, நுகேகொடை, மஹரகம, ஹோமாகம

OpenArc Campus

Started in 1995 with the vision to provide leading edge Professional IT Education, today OpenArc Campus is a leading computer training institutions. TA