தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் பயிற்சி வகுப்புக்களை உ/த மற்றும் சா/த

Mr. Maduranga Liyanage (ஆண்) - B.Sc. in Software Engineering [SLIIT], Founder of Master ICT Education System and has been in the ICT field since 2016.

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் பயிற்சி வகுப்புக்களை உ/த மற்றும் சா/த
Summerset College - மஹரகம

Summerset College - We offer programmes leading to Certificate, Diploma, Higher Diploma and HND level.
இடங்கள்: கண்டி, கொழும்பு 06, மஹரகம, மாத்தறை

Summerset College - மஹரகம

 Grade 1 to A/L All Subjects