ஐசோபிட் Metro Campus

A premier ICT Education centre which was established in the new millennium, a Sri Lankan company managed by a group of leading ICT professionals.

ஐசோபிட் Metro Campus
CADD Centre Lanka - கொழும்பு 3

CADD Centre Lanka is the Professional Career development Institute started in year 2002 by Open Systems Technologies (Pte) Ltd.
இடங்கள்: கொழும்பு 03

CADD Centre Lanka - கொழும்பு 3
Horizon Campus - மாலபே

All academic courses from certificate, diploma, HND, Degree, Masters.
இடங்கள்: அநுராதபுரம், இரத்தினபுர, கட்டுநாயக்க, கண்டி, களுத்துறை, குருணாகல், பண்டாரவளை, மாத்தறை, மாலபே

Horizon Campus - மாலபே
Jayasekera Management Centre - JMC

நிறுவனம்: JMC was launched in 1972 with the sole and whole objective of reaching and maintaining the highest levels in the professional education sector.

IDM Achievers international Campus

Sri Lankas First IT Education Institute which Started in 1981.
இடங்கள் Island-wide, இலங்கை சனநாயக

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்