பௌதீகவியல் (க.பொ.த உ/த / Edexcel / Cambridge)

தொடர்பு விபரங்கள்
ஆசிரியர் :
Buddhika Oshadha Uduwaraarachchi (ஆண்)
  • இளநிலைப் பட்டம் (பச்சூலர்ஸ்)
  • கற்பித்தல் அனுபவம் : 5 வருடத்திற்கு மேல்
தொலைபேசி :
0​7​1​7​7​9​3​6​7​7
வலை செய்திகள் :
ஆசிரியர் தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
English Medium Advanced level Physics Tuition Classes conducted by a demonstrator in physics at the University of Kelaniya who has completed an honors degree in Physics with experience in teaching the subject for more than 4 years. Recently taught advanced level physics in a well-known international school in Sri Lanka and also currently creating working as a Subject matter expert in physics at Candela Software technologies. In the class, Past paper questions, Model papers, and additional problems will be provided and discussed. Special attention will be paid to each student individually. Results Guaranteed.
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
Physics (GCE AL / Edexcel / Cambridge)
இடம்
பின்வரும் இடங்களில் வகுப்புக்கள் இடம்பெறும்
கம்பகா மாவட்டத்தில், இலங்கை
பியகம


பின்வரும் இடங்களில் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் வீட்டிற்கு வந்து பாடம் நடத்துவார்கள்.
கம்பகா மாவட்டத்தில், இலங்கை
கம்பஹ

கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை
கொழும்பு

ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்கள் ஒன்லைன் மூலம் நடாத்தப்படும் (அல்லது கல்விக்கான பொருட்கள் ஒன்லைன் இல் கிடைக்கப் பெரும்) உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களால் வகுப்புக்கு சேரவும் (அல்லது கல்விப் பொருட்களை வாசிக்கவும் ) முடியும்.
வழங்கப்பட்ட வகுப்பின் வகை (அளவு)
  • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
  • நடுத்தர குழு வகுப்புக்கள் (10-20 பேர்)
  • பாரிய குழு வகுப்புக்கள் ( 20 பேரை விட அதிகமானோர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
  • English