தரம் 1 - 13 ஆங்கிலம் மொழி வகுப்புக்களை

Nishani Nawarathne (பெண்) - Teacher at a leading International School, Dip. In English language (NIBM Sri Lanka), BSc(ug) OUSL.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, குருணாகல்

ஆங்கிலம் குழு / தனியார் வகுப்புக்களை - கண்டி

Smart English Academy - After O/L and A/L English Courses, Adults Speaking Courses, Kids English Courses (Elocution), Grade 1 to A/L.
இடங்கள்: கடுகஸ்தோட்டை

ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

Shantha Nimal Bandara Attanayake (ஆண்) - BA in English and English Language Teaching.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, கம்பஹ

ஆங்கிலம் பயிற்சி - IELTS, Cambridge சா/த IGCSE, உள்ளூர் 6-A/L

Gamini Jayalath (ஆண்) - An English graduate with special English teacher training at English teachers' college, Peradeniya.
இடங்கள்: கண்டி, கம்பஹ, களுத்துறை, கொழும்பு, மடலே

உ/த ஆங்கிலம் இலக்கியம் 2021 வகுப்புக்களை - கண்டி

R.C Fernando (ஆண்) - M.A. in English, Former Lecturer, SLEATE, SLIIT, English Teachers Training College.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி

உ/த ஆங்கிலம் இலக்கியம் 2021 வகுப்புக்களை -
 கண்டி
கணக்கியல், ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம்

Hemantha Jayewardene (ஆண்) - English Specialist Trained, Retired from Govt. Teaching. Served at Leading schools in Colombo.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, கம்பஹ, கொழும்பு, சிலாபம், புத்தளம்

ஆங்கிலப் பேச்சுத்திறன் - கடவத்த, கண்டி, கொழும்பு, நுகேகொடை

Be a fluent natural Speaker, Easy charges, 100% guaranteed results, 100% Spoken, 100% Practical.
இடங்கள்: கடவத்த, கண்டி, கொழும்பு, நுகேகொடை

ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - கண்டி

Government school teacher with over 30 years of teaching experience.
இடங்கள்: கண்டி

ஆங்கிலம், Advanced English and Spoken classes

Dhammika U Pushpa Kumara Gamage (ஆண்) - BA [Hons.] Sp. in Psychology [English medium - University of Peradeniya], Diploma in English, PGD in TESL [Reading].
இடங்கள்: கண்டி, பெராதெனிய

English Tutoring for A/L, Undergraudates, Professionals - Individual/Group

Government trained teacher, University lecturer with foreign teaching experience. இடங்கள் கண்டி and suburbs

Spoken English With A Foreigner

ஆசிரியர்: Daniel (ஆண்‍) - Degree holder, 7 years experience both in Nigeria and Sri Lanka.
Visits: ரட்மலான, Morutuwa, தேஹிவல, கண்டி, Kotte

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்