பயிற்சி : ஆங்கிலம் மற்றும் ஜெர்மன்

Andrew - Registered Training Academy, Exam Preparation Course Provider for the British Council.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, தல்பிட்டிய, பாணந்துறை, மொரட்டுவ, வாத்துவை

பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம் மற்றும் ஆங்கிலம் மொழி வகுப்புக்களை - பாணந்துறை

Jagath Kumara (ஆண்) - A professionally qualified Graduate and experienced University Teacher.
இடங்கள்: பண்டாரகமை, பாணந்துறை, வாத்துவை

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்