ஒன்லைன் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

Jerome Perera (ஆண்) - Aa CELTA-qualified English teacher with 15 years of teaching experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கந்தானை, ஜ-ஏல, நேகோம்போ, வாட்டல

ஒன்லைன் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை
ஆங்கிலம் இலக்கியம் மற்றும் General, Spoken மற்றும் Professional ஆங்கிலம், IELTS, FCE

Edwin Mendez (ஆண்) - Trinity/Guildhall, London registered highly qualified teacher with over 25 years teaching experience.
இடங்கள்: கட்டுநாயக்க, கந்தானை, கம்பஹ, கொச்சிக்கடை, கொழும்பு, ஜ-ஏல, டளுபோத

ஆங்கிலம் இலக்கியம் மற்றும் General, Spoken மற்றும் Professional ஆங்கிலம், IELTS, FCE
ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம் தரம் 5 - உ/த (உள்ளூர் மற்றும் Cambridge)

Angela Perera (பெண்) - BA in Arts (University of Peradeniya), Diploma in Education, 35+ years of teaching experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, வாட்டல

ஆங்கிலம் இலக்கியம்

R. Gunawardane (ஆண்) - BA (EN) University of Kelaniya, DETE University of Colombo, ACCT - IATA - Montreal,Canada
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களனி, கிரிபத்கொட, கொழும்பு, நுகேகொடை, நேகோம்போ

ஆங்கிலம் இலக்கியம்
ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம் சா/த உ/த

A graduate teacher conducts home visiting classes.
இடங்கள்: கடவத்த, களனி, கிரிபத்கொட, வாட்டல

ஆங்கிலத்தைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

Stanmore Mahendran (ஆண்) - A TKT(Cambridge English) qualified teacher.
இடங்கள்: வாட்டல

ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம் வகுப்புக்களை - சா/த மற்றும் உ/த

P.B.A.Jayawickrema (ஆண்) - Diploma in English (Colombo university), English trained special (Maharagama).
இடங்கள்: கந்தானை, சேதுவை, ஜ-ஏல, பமுனுகம, ராகமை, வாட்டல

ஆங்கிலம், பிரஞ்சு, வர்த்தகக் கல்வி, Civics Tuition

ஆசிரியர்: Dharmasri Liyanage (ஆண்‍) - Diploma in Management [English MED - Open University], Diploma in French [Alliance Francaise de ,கொழும்பு], DELF

Teacher of ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் கணிதம் தரம் 3 to சா/த (Edexcel / Cambridge / உள்ளூர்)

Erandi Herath (பெண்) - Well experienced English language trained teacher with 32 years of experience.
இடங்கள்: கடவத்த, கனேமுல்லை, கம்பஹ, கிரிபத்கொட, ராகமை, வாட்டல

ஆங்கிலம் மற்றும் IELTS வகுப்புக்களை

Mandy Schokman (பெண்) - Certified Trainer.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கந்தானை, ஜ-ஏல, மஹாபாகே, ராகமை, வாட்டல

International Campus for Languages, Management & Technology (ICLMT) - வாட்டல

International Campus for Languages, Management & Technology - Our KEY success factor is the ability to bring a world class education.
இடங்கள்: வாட்டல

International Campus for Languages, Management & Technology (ICLMT) - வாட்டல
ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - தரம் 1 to உ/த

Anusha Sugandi (பெண்) - BA (Econ stream), Experienced teacher in English and Economics.
இடங்கள்: கந்தானை, கொழும்பு, ஜ-ஏல, வாட்டல

ஆங்கிலம் / இலக்கியம், வரலாறு for Cambridge / Edexcel / National

Modaragamage Don Anton Ravindra (ஆண்) - A teacher from a Leading International School.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கம்பஹ, கொழும்பு, வாட்டல

ஆங்கிலம் classes for International/Local syllabus and Professionals

Chandrasena Samarakkody (ஆண்) - Have coached students for Cambridge examinations for 5 years in Maldives, 23 years of teaching experience in Sri Lanka.
இடங்கள்: கந்தானை, ஜ-ஏல, நேகோம்போ, மிரிகம, வா

English and Psychology Classes

ஆசிரியர்: Patrecia (பெண்‍) - More than 5 years of teaching a range of pupils of different backgrounds and ages.
Visits: Ja-ela, கந்தானை, வாட்டல