ஆங்கிலம் இலக்கியம் மற்றும் General, Spoken மற்றும் Professional ஆங்கிலம், IELTS, FCE

Edwin Mendez (ஆண்) - Trinity/Guildhall, London registered highly qualified teacher with over 25 years teaching experience.
இடங்கள்: கட்டுநாயக்க, கந்தானை, கம்பஹ, கொச்சிக்கடை, கொழும்பு, ஜ-ஏல, டளுபோத

Cambridge ஆங்கிலம் இலக்கியம், மொழி OL AL

ஆசிரியர்: B. Upul N. Peiris (ஆண்‍) - B. A. in English, Pearson Diploma in Education.
இடங்கள் கந்தானை

Cambridge ஆங்கிலம் இலக்கியம், மொழி OL AL
ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - தரம் 1 to உ/த

Anusha Sugandi (பெண்) - BA (Econ stream), Experienced teacher in English and Economics.
இடங்கள்: கந்தானை, கொழும்பு, ஜ-ஏல, வாட்டல

ஆங்கிலம் மொழி ஐந்து மாணவர்கள் தரம் 6 to உ/த

Pervin Senarathne (ஆண்) - Special Diploma in English Language.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கந்தானை, கனேமுல்லை, கம்பஹ, கிரில்லவல, ஜ-ஏல, பட்டுவத்த, புளுகஹாகொட, பொலேட்டே, மன்னுகோடா, யாகொடை

ஆங்கிலம் classes for International/Local syllabus and Professionals

Chandrasena Samarakkody (ஆண்) - Have coached students for Cambridge examinations for 5 years in Maldives, 23 years of teaching experience in Sri Lanka.
இடங்கள்: கந்தானை, ஜ-ஏல, நேகோம்போ, மிரிகம, வா

English and Psychology Classes

ஆசிரியர்: Patrecia (பெண்‍) - More than 5 years of teaching a range of pupils of different backgrounds and ages.
Visits: Ja-ela, கந்தானை, வாட்டல

All types of ஆங்கிலம் tuition from grade 1 to 12

Sritheran (ஆண்) - Was a teacher in Lyceum International School, Wattala, Diploma holder [English and French].
இடங்கள்: கந்தானை

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்