தனியார் IELTS வகுப்புக்களை

Miss Erandi Hewanayake (பெண்) - Over 6 years of experience in TESOL. Passed the whole IELTS exam with flying colours.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கம்பஹ, கொழும்பு

தனியார் IELTS வகுப்புக்களை
IELTS ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

Sena Haggalla (ஆண்) - Former Accountancy, English Instructor at the Colombo Atlas Hall and Stafford College.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கம்பஹ, கொட்டாவை, கொழும்பு, கொழும்பு 08, நுகேகொடை

Online teacher - இரசாயனவியல், உயிரியல், விவசாயம், ஆங்கிலம்

A graduate lady teacher. I am an enthusiastic teacher who can well understand parents and students requirements.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கம்பஹ

ஆங்கிலம் இலக்கியம் மற்றும் General, Spoken மற்றும் Professional ஆங்கிலம், IELTS, FCE

Edwin Mendez (ஆண்) - Trinity/Guildhall, London registered highly qualified teacher with over 25 years teaching experience.
இடங்கள்: கட்டுநாயக்க, கந்தானை, கம்பஹ, கொச்சிக்கடை, கொழும்பு, ஜ-ஏல, டளுபோத

Classes to help you succeed A/L and O/L exams

Western Lanka Academy i- Provides you with the best opportunities in life to guide your career where ever the life takes you.
இடங்கள்: கம்பஹ

Classes to help you succeed A/L and O/L exams
பயிற்சி மற்றும் - ஆங்கிலம் இலக்கியம் (சா/த, உ/த), IELTS, TKT

Anura Wijayasiri (ஆண்) - Government Teacher Service Class 1, Former Principal of Sussex College Gampaha, Over 40 years experience.
இடங்கள்: கம்பஹ

ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

Shantha Nimal Bandara Attanayake (ஆண்) - BA in English and English Language Teaching.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, கம்பஹ

ஆங்கிலம் பயிற்சி - IELTS, Cambridge சா/த IGCSE, உள்ளூர் 6-A/L

Gamini Jayalath (ஆண்) - An English graduate with special English teacher training at English teachers' college, Peradeniya.
இடங்கள்: கண்டி, கம்பஹ, களுத்துறை, கொழும்பு, மடலே

English language Grade 9 onward

Nimal Nonis (ஆண்) - MBA [University of Wolverhampton], BSc on Management.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கம்பஹ, கொழும்பு, மஹரகம, முல்லேரியா

ஆங்கிலம் இலக்கியம்

Ravi Gunawardane (ஆண்) - BA(en) [University of Kelaniya], DETE [university of Colombo], ACCT - IATA - Montréal.
இடங்கள்: கம்பஹ, கிரிபத்கொட, கொழும்பு, நேகோம்போ

ஆங்கிலம் இலக்கியம்
West London College of Education - கம்பஹ

West London College of Education - Established since 2008, School of English and Performing Arts and Higher Education.
இடங்கள்: கம்பஹ

West London College of Education - கம்பஹ
ஆங்கிலம் மொழி ஐந்து மாணவர்கள் தரம் 6 to உ/த

Pervin Senarathne (ஆண்) - Special Diploma in English Language.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கந்தானை, கனேமுல்லை, கம்பஹ, கிரில்லவல, ஜ-ஏல, பட்டுவத்த, புளுகஹாகொட, பொலேட்டே, மன்னுகோடா, யாகொடை

கணக்கியல், ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம்

Hemantha Jayewardene (ஆண்) - English Specialist Trained, Retired from Govt. Teaching. Served at Leading schools in Colombo.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, கம்பஹ, கொழும்பு, சிலாபம், புத்தளம்

எலெக்டியுஷன், IELTS மற்றும் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

Shanika Rosa (பெண்) - MBA(UK), BA(spe) English (UK), TTDIP (USA), AVCM (UK), HND (UK), Student Ambassador, Representative.
இடங்கள்: கம்பஹ

எலெக்டியுஷன், IELTS மற்றும் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை
ஆங்கிலம் / இலக்கியம், வரலாறு for Cambridge / Edexcel / National

Modaragamage Don Anton Ravindra (ஆண்) - A teacher from a Leading International School.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கம்பஹ, கொழும்பு, வாட்டல

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்