சா/த, உ/த ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம் வகுப்புக்களை - Cambridge,​ Edexcel,​ உள்ளூர்

English graduate conducts English language and Literature classes for O/L and A/L students (Local, Cambridge and Edexcel).
இடங்கள்: ரட்மலான

IELTS and All Exams, Special Course for Professionals, ஆங்கிலம் grades 6 to O/L, A/L

Ranjan Guruge (ஆண்) - (Hon) FSLIE, Studied and worked in English Language for 34+ years up to 2015 including 10+ years teaching since 2004.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, உள் கோட்டை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

IELTS and All Exams, Special Course for Professionals, ஆங்கிலம் grades 6 to O/L, A/L
ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - தரம் 6 to சா/த உ/த

Sashika S (பெண்) - A degree holder with over 2 years experience.
இடங்கள்: கல்கிசை, கொழும்பு, தேஹிவல, ரட்மலான

Cambridge / Edexcel / உள்ளூர் சா/த உ/த விஞ்ஞானம், கணிதம், ஆங்கிலம்

Rajitha Malinda (ஆண்) - B.Sc. Undergraduate [OUSL], Over 5 years experience.
இடங்கள்: கொட்டாவை, கொழும்பு, தலவத்துகொட, தேஹிவல, நாவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, மஹரகம, மொரட்டுவ, ரட்மலான

Spoken English With A Foreigner

ஆசிரியர்: Daniel (ஆண்‍) - Degree holder, 7 years experience both in Nigeria and Sri Lanka.
Visits: ரட்மலான, Morutuwa, தேஹிவல, கண்டி, Kotte

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்