ஜெர்மன் மற்றும் ஆங்கிலம் தரம் 1 - உ/த

S. Fernando (பெண்) - Teacher holds European qualifications.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, ராஜகிரிய

IELTS and All Exams, Special Course for Professionals, ஆங்கிலம் grades 6 to O/L, A/L

Ranjan Guruge (ஆண்) - (Hon) FSLIE, Studied and worked in English Language for 34+ years up to 2015 including 10+ years teaching since 2004.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, உள் கோட்டை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

IELTS and All Exams, Special Course for Professionals, ஆங்கிலம் grades 6 to O/L, A/L
உ/த ஆங்கிலம் இலக்கியம் - உள்ளூர் மற்றும் லண்டன்

Winka Global Institute - Experience a range of English language and literature programmes.
இடங்கள்: ராஜகிரிய

உ/த ஆங்கிலம் இலக்கியம் - உள்ளூர் மற்றும் லண்டன்
ஆங்கிலம், இலக்கியம் மற்றும் பிரஞ்சு தரம் 3 to AL

K. K .Isuru Avinda (ஆண்) - A qualified graduate in English and Literature (BA in English and Literature).
இடங்கள்: அதுருகிரிய, கொட்டாவை, கொழும்பு 08, தலவத்துகொட, பத்தரமுல்ல, பலவாட்ட, மாலபே, ராஜகிரி

ஆங்கிலப் பேச்சுத்திறன் with British English pronunciation for English teachers, AL,OL students, adults, IELTS students and professionals

ஆசிரியர்: Vidura (ஆண்‍) - British Council certificated and I am Cambridge University certified [CELTA] English teacher, Over 10 years experience.
Visits: ,கொழும்பு

ஆங்கிலப் பேச்சுத்திறன் with British English pronunciation for English teachers, AL,OL students, adults, IELTS students and professionals
வகுப்புக்களை ஐந்து சா/த மாணவர்கள் - ஆங்கிலம் மற்றும் வணிக

Daham Thilanga (ஆண்) - British Council Sri Lanka, CMA.
இடங்கள்: கடுவெல, களனி, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, மஹரகம, மாலபே, ராஜகிரிய, ஹன்வெல்ல

Speech and Drama, Effective Communication, ஆங்கிலப் பேச்சுத்திறன், ஆங்கிலம், Written English

Mrs. Saroshinie de Mel - Abeyesekera (பெண்) - Associate of the Trinity College of London [ATCL], Silver Medalist [LAMDA].
இடங்கள்: ராஜகிரிய

ஆங்கிலம், ஆங்கிலம் இலக்கியம், ஆங்கிலம் பேச்சுத்திறன் வகுப்புக்களை

Farhana Shaheed (பெண்) - Well experienced & versatile with the ability to teach English from basic to advanced stages.
இடங்கள்: ராஜகிரிய

மொழி வகுப்புக்களை - ஆங்கிலம் மற்றும் ஜப்பானிய மொழி

School of Modern Languages - B.A [University of Kelaniya], Former University lecturer in Japanese language.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, நுகேகொடை, பிட கோட்டே, ராஜகிரிய

பயிற்சி - ஆங்கிலம், கணக்கியல், வர்த்தகக் கல்வி, பொருளியல், வரலாறு, கணிதம்

Prashani Rajapaksha (பெண்) - Undergraduate of BA in English (University of Sri Jayawardhanapura).
இடங்கள்: உள் கோட்டை, தேஹிவல, நாவல, நுகேகொடை, பிட கோட்டே, மஹரகம, ராஜகிரிய

பயிற்சி - ஆங்கிலம், கணக்கியல், வர்த்தகக் கல்வி, பொருளியல், வரலாறு, கணிதம்
International School Experienced Teacher conducts classes for all ages in multiple subjects

ஆசிரியர்: Joanne Fernando (பெண்‍) - AMI Montessori, Diploma in Child Psychology, Worked at ,கொழும்பு International and British School, Over 18 years experience

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்