ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - தரம் 6 to சா/த உ/த

Sashika S (பெண்) - A degree holder with over 2 years experience.
இடங்கள்: கல்கிசை, கொழும்பு, தேஹிவல, ரட்மலான

ஆங்கிலம் - Grade 1 to 13, ஆங்கிலப் பேச்சுத்திறன் / written ஆங்கிலம் Exams IWMS

Maheshi Primali Kapuge (பெண்) - BA Degree holder, Advanced Dip In English, National Dip In Teaching, Dip in Counselling and Psychology.
இடங்கள்: கல்கிசை, பிலியந்தலை

Conduct classes for grade 1 to O/L

ஆசிரியர்: Waruni (பெண்‍) - I was graduated from a reputed university and conducted classes since 2007.

IELTS, Spoken English - 16 Days / School Syllabus

ESOL and SESOL Certified Facilitator conducts lessons in ,கொழும்பு and suburbs, இலங்கை சனநாயக

Spoken English, IELTS and School Syllabus

ஆசிரியர்: Malinda Wijayasinghe (ஆண்‍) - 6 years experience in private tutoring, worked in government and private institutions as an English Language teacher.

Spoken English With A Foreigner

ஆசிரியர்: Daniel (ஆண்‍) - Degree holder, 7 years experience both in Nigeria and Sri Lanka.
Visits: ரட்மலான, Morutuwa, தேஹிவல, கண்டி, Kotte

English and Spoken English classes

ஆசிரியர்: Yasmin Madawala (பெண்‍) - A teacher with several years of experience.
இடங்கள் தேஹிவல, நுகேகொடை, Kirlapana, வெல்லவத்தை, Mt. Lavinia

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்