ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - தரம் 4 to உ/த

Ratnayake (ஆண்) - National certificate for English (N.C.E), Diploma for English Language (DE), Higher diploma for English (HDE).இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுவெல, களனி, கொட்டிகாவத்த, மாலபே

ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - தரம் 4 to உ/த
Cambridge, Edexce ஆங்கிலம் வகுப்பொன்றினைத் தரம் 2 - உ/த, IELTS,

Amal Perera (ஆண்‍) - FCE, CAE, BEC (Higher) Cambridge, Over 14 years of teaching experience.
Visits: கடுவெல, Angoda, களனி, கடவத்த, தேஹிவல

பயிற்சி - பிரஞ்சு மற்றும் ஆங்கிலம்

Rozanne Vangrenberg (பெண்) - Diploma at Alliance Française de Kotte, Teacher at a leading international school in Colombo.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுவெல, நுகேகொடை

பயிற்சி - பிரஞ்சு மற்றும் ஆங்கிலம்
ஆங்கிலப் பேச்சுத்திறன் with British English pronunciation for English teachers, AL,OL students, adults, IELTS students and professionals

ஆசிரியர்: Vidura (ஆண்‍) - British Council certificated and I am Cambridge University certified [CELTA] English teacher, Over 10 years experience.
Visits: ,கொழும்பு

ஆங்கிலப் பேச்சுத்திறன் with British English pronunciation for English teachers, AL,OL students, adults, IELTS students and professionals