ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - தரம் 4 to உ/த

Ratnayake (ஆண்) - National certificate for English (N.C.E), Diploma for English Language (DE), Higher diploma for English (HDE).இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுவெல, களனி, கொட்டிகாவத்த, மாலபே

ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - தரம் 4 to உ/த
Cambridge, Edexce ஆங்கிலம் வகுப்பொன்றினைத் தரம் 2 - உ/த, IELTS,

Amal Perera (ஆண்‍) - FCE, CAE, BEC (Higher) Cambridge, Over 14 years of teaching experience.
Visits: கடுவெல, Angoda, களனி, கடவத்த, தேஹிவல