ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - தரம் 1 to சா/த உ/த

Sashika S (பெண்) - A degree holder with over 2 years experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, ரட்மலான

ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - தரம் 1 to சா/த உ/த
ஆங்கிலம் பயிற்சி - தரம் 6 to உ/த மற்றும் லண்டன் சா/த

Joseph Balasingham (ஆண்) - A retired Executive, Teaching English for over 20 years.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு

பயிற்சி வகுப்புக்களை - ஆங்கிலம் இலக்கியம் சா/த மற்றும் உ/த - உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

Krishani Kumarasinghe (பெண்) - An experienced teacher of English Literature for more than 10 years.
இடங்கள்: கொழும்பு, கொஹுவல, தேஹிவல, நுகேகொடை

ஆங்கிலம் இலக்கியம் மற்றும் General, Spoken மற்றும் Professional ஆங்கிலம், IELTS, FCE

Edwin Mendez (ஆண்) - Trinity/Guildhall, London registered highly qualified teacher with over 25 years teaching experience.
இடங்கள்: கட்டுநாயக்க, கந்தானை, கம்பஹ, கொச்சிக்கடை, கொழும்பு, ஜ-ஏல, டளுபோத

ஆங்கிலம் இலக்கியம் மற்றும் General, Spoken மற்றும் Professional ஆங்கிலம், IELTS, FCE
பொது ஆங்கிலம்

Chamira (ஆண்) - Have been conducting pvt tuition classes for more than 10 years.
இடங்கள்: கொழும்பு, நுகேகொடை

ஆங்கிலம் மொழி வகுப்புக்களை - தரம் 1 to 11 - உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

An experienced teacher conducts home visiting classes.
இடங்கள்: கொழும்பு

வர்த்தகக் கல்வி, பொருளியல், கணக்கியல், கணிதம் - A/L, O/L

MBA, CIMA, A/L and O/L - Business Studies, Economics, Accounts, Mathematics, English, Literature, Statistics, Geography, Psychology.
இடங்கள்: கொழும்பு

ஆங்கிலம் /தமிழ் / கணிதம் மற்றும் சிங்களத்தில் வகுப்புக்களை - பிலியந்தலை

Yasitha Nuwan Medagama (ஆண்) - Classes conducted by Trained school teachers, British qualified English teachers.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களுத்துறை, கெஸ்பேவ, கொழும்பு, கோனபொல, பண்டாரகமை

ஆங்கிலம் /தமிழ் / கணிதம் மற்றும் சிங்களத்தில் வகுப்புக்களை - பிலியந்தலை
ஆங்கிலம் பயிற்சி - மொழி / பேச்சுத்திறன் - குழு / தனியார்

Hasitha Gunasekara (ஆண்) - A trained teacher and a Diploma Holder. Over 10 years experience.
இடங்கள்: கல்கிசை, கொழும்பு, மொரட்டுவ, ரட்மலான

ஆங்கிலம் மொழி இலக்கியம் மற்றும் ஆங்கிலம் பேச்சுத்திறன்

Angeline Weerasinghe (பெண்) - Government trained English teacher with 26 years of experience.
இடங்கள்: கொழும்பு

ஆங்கிலம் மொழி இலக்கியம் மற்றும் ஆங்கிலம் பேச்சுத்திறன்
IELTS / City & Guilds / TOFEL / English for Grade 9 to A/L [Local / International]

S. Perera (பெண்) - I originate from the IT Field ending up as an IT Consultant and have diverted in to the Corporate Training segment over 10 year back.
இடங்கள்: கொழும்பு, தலவத்துகொட

ஆங்கிலம் இலக்கியம்

R. Gunawardane (ஆண்) - BA (EN) University of Kelaniya, DETE University of Colombo, ACCT - IATA - Montreal,Canada
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களனி, கிரிபத்கொட, கொழும்பு, நுகேகொடை, நேகோம்போ

ஆங்கிலம் இலக்கியம்
தனியார் IELTS வகுப்புக்களை

Miss Erandi Hewanayake (பெண்) - Over 6 years of experience in TESOL. Passed the whole IELTS exam with flying colours.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கம்பஹ, கொழும்பு

தனியார் IELTS வகுப்புக்களை
Classes Available - English, IELTS, உளவியல், Pre-School Teacher Training

English Leadership Academy was Established In 2013 for Language and Leadership Training.
இடங்கள்: கொழும்பு, கொழும்பு 09

Classes Available - English, IELTS, உளவியல், Pre-School Teacher Training
வீட்டிற்கு சென்று பாடம் ஆங்கிலம்

Harsha Sobana (ஆண்) - Registered teacher at British Council, Advanced English at British Council, Diploma in English at CINEC, Higher Diploma in English at NYCS.
இடங்கள்: கொழும்பு, நுகேகொடை, பத்தரம