தனியார் IELTS வகுப்புக்களை

Miss Erandi Hewanayake (பெண்) - Over 6 years of experience in TESOL. Passed the whole IELTS exam with flying colours.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கம்பஹ, கொழும்பு

தனியார் IELTS வகுப்புக்களை
கணினி மற்றும் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

Sandaru Bandara (பெண்) - BSc, TKT, HND (Greenwinch, London), E. Literature (Cinec), Teacher Training (ACBT).
இடங்கள்: உடஹமுல்லை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொட்டாவை, கொழும்பு, நுகேகொடை, பன்னிப்பிட்டிய,

ஆங்கிலம் / தமிழ் / கணிதம் / சிங்களத்தில் மற்றும் வரலாறு வகுப்புக்களை

Yasitha Nuwan Medagama (ஆண்) - Classes are conducted by well educated and experienced teachers.
இடங்கள்: களுத்துறை, கொழும்பு, பண்டாரகமை, பிலியந்தலை

ஆங்கிலம் / தமிழ் / கணிதம் / சிங்களத்தில் மற்றும் வரலாறு வகுப்புக்களை
வர்த்தகக் கல்வி, பொருளியல், கணக்கியல், கணிதம் - A/L, O/L

MBA, CIMA, A/L and O/L - Business Studies, Economics, Accounts, Mathematics, English, Literature, Statistics, Geography, Psychology.
இடங்கள்: கொழும்பு

IELTS ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

Sena Haggalla (ஆண்) - Former Accountancy, English Instructor at the Colombo Atlas Hall and Stafford College.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கம்பஹ, கொட்டாவை, கொழும்பு, கொழும்பு 08, நுகேகொடை

IELTS / City & Guilds / TOFEL / English for Grade 9 to A/L [Local / International]

S. Perera (பெண்) - I originate from the IT Field ending up as an IT Consultant and have diverted in to the Corporate Training segment over 10 year back.
இடங்கள்: கொழும்பு, தலவத்துகொட

ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - தரம் 6 to சா/த உ/த

Sashika S (பெண்) - A degree holder with over 2 years experience.
இடங்கள்: கல்கிசை, கொழும்பு, தேஹிவல, ரட்மலான

ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் ஆங்கிலம் பேச்சுத்திறன்

Srilal Mendis (ஆண்) - Diploma in Advanced English (UOC), Advanced Certificate in English (OUSL), Advanced Communicator (Toastmasters International, USA)..
இடங்கள்: களுத்துறை, கொழும்பு, பாணந்துறை

ஆங்கிலம் இலக்கியம் மற்றும் General, Spoken மற்றும் Professional ஆங்கிலம், IELTS, FCE

Edwin Mendez (ஆண்) - Trinity/Guildhall, London registered highly qualified teacher with over 25 years teaching experience.
இடங்கள்: கட்டுநாயக்க, கந்தானை, கம்பஹ, கொச்சிக்கடை, கொழும்பு, ஜ-ஏல, டளுபோத

ஆங்கிலம் மொழி - தரம் 6 to உ/த

Indika Rodrigo (பெண்) - Current Class Teacher at a leading International school.
இடங்கள்: கொழும்பு

மற்றும் ஆங்கிலம் இலக்கியம் Tuition க.பொ.த சா/த உ/த / IELTS

Classes conducted by a lady teacher of a leading Colombo school.
இடங்கள்: கொழும்பு

ஆங்கிலம் பயிற்சி - தரம் 6 to உ/த மற்றும் லண்டன் சா/த

Joseph Balasingham (ஆண்) - A retired Executive, Teaching English for over 20 years.
இடங்கள்: கொழும்பு

ஆங்கிலம் இலக்கியம் சா/த மற்றும் General ஆங்கிலம் (சா/த மற்றும் உ/த) தனியார் மற்றும் குழு வகுப்புக்களை

Jeewani Priyangika (பெண்) - Teacher at Government schools for over 20 years. Examiner at O/L and A/L English Language paper.
இடங்கள்: களுத்துறை, கொழும்பு

கணிதம், விஞ்ஞானம், இரசாயனவியல், பௌதீகவியல், ஆங்கிலம், உயிரியல் வகுப்புக்களை

University qualified specialist conducts classes for grade 5 to O/L and A/L Foreign and Local syllabus. Homes visited.
இடங்கள்: கொழும்பு

ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - தரம் 1 to உ/த

Anusha Sugandi (பெண்) - BA (Econ stream), Experienced teacher in English and Economics.
இடங்கள்: கந்தானை, கொழும்பு, ஜ-ஏல, வாட்டல

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்