ஆங்கிலம் மொழி - For all grades, Spoken English

English Language Centre - Offering classes for Students school leavers and job seekers.
இடங்கள்: கொழும்பு 06, தேஹிவல

BIBM - British Institute of Business Management Studies

BIBM English School courses are taught by well qualified and experienced English teachers.
இடங்கள்: கொழும்பு 06

BIBM - British Institute of Business Management Studies
ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் மொழிமூலம் தனியார் மற்றும் குழு வகுப்புக்களை ஐந்து தரம் 1 - உ/த

M.R.M Rihas (ஆண்) - Qualified graduate male teacher having 7 years teaching experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களுபோவில, கொழும்பு, கொழும்பு 06, தேஹிவல

Cambridge / Edexcel / உள்ளூர் சா/த உ/த விஞ்ஞானம், கணிதம், ஆங்கிலம்

Rajitha Malinda (ஆண்) - B.Sc. Undergraduate [OUSL], Over 5 years experience.
இடங்கள்: கொட்டாவை, கொழும்பு, தலவத்துகொட, தேஹிவல, நாவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, மஹரகம, மொரட்டுவ, ரட்மலான

ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை, GCE சா/த மற்றும் உ/த உள்ளூர், Cambridge மற்றும் Edexcel

Kingsley Nagarajah (ஆண்) - English for Teachers of English and Diploma in Business English [University of Colombo].
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, வெலிசறை

ஆங்கிலம், பிரஞ்சு, வர்த்தகக் கல்வி, Civics Tuition

ஆசிரியர்: Dharmasri Liyanage (ஆண்‍) - Diploma in Management [English MED - Open University], Diploma in French [Alliance Francaise de ,கொழும்பு], DELF

Teacher - ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம் - உள்ளூர் மற்றும் லண்டன் Syllabi from 6 to சா/த

Arumairathnam Sinnaiah (ஆண்) - Diploma in English [OUSL], BA Graduate English Language teaching.
இடங்கள்: கொழும்பு 03, கொழும்பு 04, கொழும்பு 06, தேஹிவல

Teacher - ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம் - உள்ளூர் மற்றும் லண்டன் Syllabi from 6 to சா/த
Conduct classes for grade 1 to O/L

ஆசிரியர்: Waruni (பெண்‍) - I was graduated from a reputed university and conducted classes since 2007.

பயிற்சி - ஆங்கிலம், கணக்கியல், வர்த்தகக் கல்வி, பொருளியல், வரலாறு, கணிதம்

Prashani Rajapaksha (பெண்) - Undergraduate of BA in English (University of Sri Jayawardhanapura).
இடங்கள்: உள் கோட்டை, தேஹிவல, நாவல, நுகேகொடை, பிட கோட்டே, மஹரகம, ராஜகிரிய

பயிற்சி - ஆங்கிலம், கணக்கியல், வர்த்தகக் கல்வி, பொருளியல், வரலாறு, கணிதம்
IELTS, Spoken English - 16 Days / School Syllabus

ESOL and SESOL Certified Facilitator conducts lessons in ,கொழும்பு and suburbs, இலங்கை சனநாயக

ஆங்கிலம் / இலக்கியம்- Cambridge, Edexcel, உள்ளூர் பாடசாலை பாடத்திட்டம்

ஆசிரியர்: R. Wijayakanth (ஆண்‍) - Bachelor of Arts University of Peradeniya, Post Graduate Diploma, MA University of ,கொழும்பு.
Visits: ,கொழும்பு suburbs.

English and Spoken English classes

ஆசிரியர்: Yasmin Madawala (பெண்‍) - A teacher with several years of experience.
இடங்கள் தேஹிவல, நுகேகொடை, Kirlapana, வெல்லவத்தை, Mt. Lavinia

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்