ஆங்கிலம் இலக்கியம் வகுப்புக்களை

English Teaching Centre - Our aim is to provide above the par English vocational training to our students.
இடங்கள்: கொழும்பு 04

ஆங்கிலம் இலக்கியம் வகுப்புக்களை
Cambridge / Edexcel / உள்ளூர் சா/த உ/த விஞ்ஞானம், கணிதம், ஆங்கிலம்

Rajitha Malinda (ஆண்) - B.Sc. Undergraduate [OUSL], Over 5 years experience.
இடங்கள்: கொட்டாவை, கொழும்பு, தலவத்துகொட, தேஹிவல, நாவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, மஹரகம, மொரட்டுவ, ரட்மலான

ஆங்கிலம், IELTS, PTE, பிரஞ்சு வகுப்புக்களை

Withanage (பெண்) - Over 5 years of experience. BA(Hons) University of Sri Jayawardenepura. Worked in Naples, Italy as a teacher.
இடங்கள்: கொழும்பு 04

ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை, GCE சா/த மற்றும் உ/த உள்ளூர், Cambridge மற்றும் Edexcel

Kingsley Nagarajah (ஆண்) - English for Teachers of English and Diploma in Business English [University of Colombo].
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, வெலிசறை

Teacher - ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம் - உள்ளூர் மற்றும் லண்டன் Syllabi from 6 to சா/த

Arumairathnam Sinnaiah (ஆண்) - Diploma in English [OUSL], BA Graduate English Language teaching.
இடங்கள்: கொழும்பு 03, கொழும்பு 04, கொழும்பு 06, தேஹிவல

Teacher - ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம் - உள்ளூர் மற்றும் லண்டன் Syllabi from 6 to சா/த
British Teacher Training College - கொழும்பு 4 and கிரிபத்கொட

நிறுவனம்: British Teacher Training College - Trained over 2000 students,, Over 20 years experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கிரிபத்கொட, கொழும்பு 04

IELTS, Spoken English - 16 Days / School Syllabus

ESOL and SESOL Certified Facilitator conducts lessons in ,கொழும்பு and suburbs, இலங்கை சனநாயக

ஆங்கிலம் / இலக்கியம்- Cambridge, Edexcel, உள்ளூர் பாடசாலை பாடத்திட்டம்

ஆசிரியர்: R. Wijayakanth (ஆண்‍) - Bachelor of Arts University of Peradeniya, Post Graduate Diploma, MA University of ,கொழும்பு.
Visits: ,கொழும்பு suburbs.

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்