தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் பாடங்கள்

Janaka (ஆண்) - PGd.(Information Systems Management), BSc. (Management Information Systems).
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கம்பஹ, கிரிபத்கொட, நிட்டம்புவ, பியகம

ஒன்லைன் மற்றும் Home Visit வகுப்புக்களை - தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம்

Nirmani Hettige (பெண்) - A graduate Teacher and Following a masters degree in a Colombo University.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கனேமுல்லை, களனி, கிரில்லவல, கொழும்பு, பியகம, பேலியகொடை

ஒன்லைன் மற்றும் Home Visit வகுப்புக்களை - தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம்
Python, Pascal, MS SQL, Office Packages), Computer Networking, Android App Developing

Nuwan Hirantha Rathnayaka (ஆண்) - MSc in Information Technology and Strategic Innovation (Kingston University - UK) (Reading), NCC (IDCS) - UK.
இடங்கள்: கடவத்த, கட்டுநாயக்க, கம்பஹ, களனி, கிரிபத்கொ