advertise here
A/L, AAT, CMA, இளங்கலை & முதுகலை மாணவர்களுக்கான ஆன்லைன் விரிவுரை மற்றும் வருகை விரிவுரை

Charitha Wijerathne (ஆண்) - சர்வதேச வணிகத்தில் முதுகலை வணிக நிர்வாகம் - வெஸ்ட் ஆஃப் ஸ்காட்லாந்து பல்கலைக்கழகம் (UWS), CMA, ACCA