Physics Maths
நாடகம் மற்றும் நிகழ்த்து கலை வகுப்புகள்

Saluja Peiris (பெண்) - Undergraduate University of Fine Arts.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, களனி, கொழும்பு 2/3/4/5/7/10/12, தேஹிவல, நுகேகொடை, பாமன்கட