உ/த இணைந்த கணிதம் வகுப்புக்களை

தொடர்பு விபரங்கள்
ஆசிரியர் :
Menura Melaka (ஆண்)
  • சாதாரண நிலை
  • உயர்தரம்
  • டிப்ளோமா
  • இளங்கலை (அண்டர் கிராஜுவேட்)
  • கற்பித்தல் அனுபவம் : 4 வருடத்திற்கு மேல்
தொலைபேசி :
0​7​6​3​7​1​4​7​5​6
வலை செய்திகள் :
ஆசிரியர் தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
Undergraduate at university of Moratuwa
Over 4 years teaching experience
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
A/L Combined maths
>> 2022 සිද්ධාන්ත හා ප්‍රශ්න පන්තිය
>> 2023 සිද්ධාන්ත පන්තිය
>> පසුගිය පාඩම් අතපසු වූ සිසුන් සදහා නැවත මතක් කිරීමේ විශේෂ වැඩපිලිවෙල
>> 2nd 3rd shy සිසුන් සදහා විශේෂ පුණරීක්ෂණ පන්තිය
>> තනි හා කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති
>> Online island wide using zoom & MS Teams and home visiting
>> Call for more details
>> 2020 A/L 85+% A/B percentage results
இடம்
பின்வரும் இடங்களில் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் வீட்டிற்கு வந்து பாடம் நடத்துவார்கள்.
கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை
கடுவெல

கொடகம

கொட்டாவை

கொழும்பு

நுகேகொடை

பன்னிப்பிட்டிய

மஹரகம

மாலபே

ஹோமாகம

ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்கள் ஒன்லைன் மூலம் நடாத்தப்படும் (அல்லது கல்விக்கான பொருட்கள் ஒன்லைன் இல் கிடைக்கப் பெரும்) உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களால் வகுப்புக்கு சேரவும் (அல்லது கல்விப் பொருட்களை வாசிக்கவும் ) முடியும்.
வழங்கப்பட்ட வகுப்பின் வகை (அளவு)
  • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
  • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
  • සිංහල