லண்டன் ஏ லெவல் இயற்பியல் ஆன்லைன் வகுப்புகள்

தொடர்பு விபரங்கள்
ஆசிரியர் :
Kavinath Hewagamage (ஆண்)
  • உயர்தரம்
  • இளநிலைப் பட்டம் (பச்சூலர்ஸ்)
  • கற்பித்தல் அனுபவம் : 7 வருடத்திற்கு மேல்
தொலைபேசி :
0​7​1​5​4​2​0​4​4​7
வலை செய்திகள் :
ஆசிரியர் தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
  • B.Sc. Engineering (Hons) - Electronics and Telecommunication (Moratuwa)
  • GCE A/L 3As (2009)
  • IELTS General 8.5 Average
  • Teaching Experience of 7+ Years (Private)
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
Edexcel A Level Physics
Cambridge A Level Physics
இடம்
பின்வரும் இடங்களில் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் வீட்டிற்கு வந்து பாடம் நடத்துவார்கள்.
கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை
கொழும்பு

ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்கள் ஒன்லைன் மூலம் நடாத்தப்படும் (அல்லது கல்விக்கான பொருட்கள் ஒன்லைன் இல் கிடைக்கப் பெரும்) உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களால் வகுப்புக்கு சேரவும் (அல்லது கல்விப் பொருட்களை வாசிக்கவும் ) முடியும்.
வழங்கப்பட்ட வகுப்பின் வகை (அளவு)
  • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
  • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
  • English