கணிதம் வகுப்புக்களை Cambridge, Edexcel வருடத்திற்கு 10, சா/த, AS மற்றும் உ/த

Ragavan (ஆண்) - B.Sc(Hons), M.Sc (Industrial Mathematics), M.Sc (Mathematics Teaching Education), N.C.T (Civil) Engineering.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, கொழும்பு, தேஹிவல, ரட்மலான

கணிதம் வகுப்புக்களை Cambridge, Edexcel வருடத்திற்கு 10, சா/த, AS மற்றும் உ/த
Edexcel & Cambridge A/L & O/L கணிதம், Futher Mathematics & புள்ளியியல்

Mayuiran (ஆண்) - B.Sc (Hons) in Mathematics, M.Sc (Industrial Mathematics), Diploma in Education, Diploma in Education Management, Over 18 years experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு,