உள்ளூர் Edexcel மற்றும் Cambridge பாடத்திட்டம் - சா/த மற்றும் உ/த கணக்கியல் | பொருளியல் | வர்த்தகக் கல்வி

Ishanka Rajapaksha (பெண்) - A graduate from University of Sri Jayawardenepura with a 8 years of experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு 05, கொஹுவல, தலவத்துகொட, நாவல, நுகேகொடை, பலவாட்ட

உள்ளூர் Edexcel மற்றும் Cambridge பாடத்திட்டம் - சா/த மற்றும் உ/த கணக்கியல் | பொருளியல் | வர்த்தகக் கல்வி
Cambridge உ/த, சா/த வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் பொருளியல்

Chamantha Thilina (ஆண்) - MBA (UK), BBA in Marketing and management (AUS), CIM Qualified.
இடங்கள்: தலவத்துகொட, நுகேகொடை, பாணந்துறை, மொரட்டுவ, ரட்மலான

வர்த்தகக் கல்வி உ/த உள்ளூர் / லண்டன் ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Mahesh Amarasiri (ஆண்) - MBA, FCMA, ACIM, B.Sc.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொட்டாவை, தலவத்துகொட, பத்தரமுல்ல, பன்னிப்பிட்டிய, மஹரகம, மாலபே

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்