ஒன்லைன் உயிரியல் | மனித உயிரியல் உயிரியல் | Cambridge மற்றும் Edexcel

Mr. Amal (ஆண்) - School teacher at a reputed international school.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

ஒன்லைன் உயிரியல் | மனித உயிரியல் உயிரியல் | Cambridge மற்றும் Edexcel
Cambridge / Edexcel / உள்ளூர் சா/த உ/த விஞ்ஞானம், கணிதம், ஆங்கிலம்

Rajitha Malinda (ஆண்) - B.Sc. Undergraduate [OUSL], Over 7 years experience.
இடங்கள்: கொட்டாவை, கொழும்பு, தலவத்துகொட, தேஹிவல, நாவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, மஹரகம, மொரட்டுவ, ரட்மலான

Athena Education Institute மொரட்டுவ

Athena Education Institute - Classes are conducted by qualified experienced teachers. Situated close to Galle Road. Quiet surroundings.
இடங்கள்: மொரட்டுவ

Athena Education Institute மொரட்டுவ
கணிதம், பௌதீகவியல், இரசாயனவியல், மெக்கானிக்ஸ், புள்ளியியல் - பயிற்சி வகுப்புக்களை

Danushka Bogala (ஆண்) - International School Teacher (Asian International School - Colombo), Engineer - University of Moratuwa.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, அத்திடிய, அம்புல்தேனிய, அரவ்வல, உள் கோட்டை

கணிதம், பௌதீகவியல், இரசாயனவியல், மெக்கானிக்ஸ், புள்ளியியல் - பயிற்சி வகுப்புக்களை