உயிரியல் - Cambridge / Edexcel (IGCSE,AS/A2 )

S. Wickramasinghe (ஆண்) - Currently teaching at a reputed International School/Campus, 8 years of teaching.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கட்டுநாயக்க, கந்தானை, கொழும்பு, சேதுவை, ஜ-ஏல, நேகோம்போ

உயிரியல் - Cambridge / Edexcel (IGCSE,AS/A2 )
கணிதம், பௌதீகவியல், இரசாயனவியல், மெக்கானிக்ஸ், புள்ளியியல் - பயிற்சி வகுப்புக்களை

Danushka Bogala (ஆண்) - International School Teacher (Asian International School - Colombo), Engineer - University of Moratuwa.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, அத்திடிய, அம்புல்தேனிய, அரவ்வல, உள் கோட்டை

கணிதம், பௌதீகவியல், இரசாயனவியல், மெக்கானிக்ஸ், புள்ளியியல் - பயிற்சி வகுப்புக்களை