Institute for Edexcel and Cambridge Exams
6,7,8,9,10,11 ළමුන් සදහා ගණිතය පන්ති පවත්ත්වනු ලැබේ

Kasun Buddhika (පුරුෂ) - දැනට විශව විද්යාල අපෙක්ශකයෙක්ව සිටි. උසස් පෙල සදහා [Chemistry - A, Combined Maths - B, Physics - B].