ගණිතය ශ්‍රේණිය 8, 9, 10, 11 සිංහල මාධ්‍යයෙන්

R.R.Nuwan Abeywickrama (පුරුෂ) - An undergraduate.
ස්ථානයන්: කඩවත, කඩුවෙල, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, පිළියන්දල, බත්තරමුල්ල, මහරගම, මාලබේ, රත්මලාන

ගණිතය ශ්‍රේණිය 8, 9, 10, 11 සිංහල මාධ්‍යයෙන්
ඉගැන්වීම් - විද්‍යාව සහ ගණිතය ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 සඳහා

Shalika Sampath (පුරුෂ) - Undergraduate student in faculty of medicine, university of Colombo.
ස්ථානයන්: කඩවත, කැලණිය, කෑගල්ල, කිරිබත්ගොඩ, කොට්ටාව, කොහුවල, කොළඹ, ගලිගමුව, දෙහිවල, නාවින්න, නිට්ටඹුව

ගණිතය - කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල්, දේශීය විෂය නිර්දේශය

Mangalika Wijetilaka (ස්ත්‍රී) - Over 15 years experience in teaching mathematics.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඇතුල් කෝට්ටේ, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොටිකාවත්ත, කොළඹ, කොළොන්නාව, නාවල

ගණිතය - ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Sameera Jayarathna (පුරුෂ) - රජයේ පාසලක සේවය කරනු ලබන උපාධිධාරි ගණිතය ගුරුවරයෙකු විසින් මෙහෙයවයි.
ස්ථානයන්: කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, දෙකටන, දෙල්ගොඩ

පයිතගරස්ලා සොයා යන සවිඤ්ඤාණික ගමන් යාත්‍රාව. නියත A සාමාර්තයක් සදහා

Kasun Madawa (පුරුෂ) - මාතර විශ්වවිද්‍යාලයයේ ගණිත අංශයේ තෙවන වසරේ අධ්‍යාපනය ලබයි.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඉඹුල්ගොඩ, කඩවත, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, ගනේමුල්ල, ගම්පහ

විද්‍යාව සහ ගණිතය (6-11) සහ රසායන විද්‍යාව A/L

Pradeep Hemachandra (පුරුෂ) - 2012 වසරේ ප්‍රථම උපාධිය ලබා ගතිමි, 2010 සිට මේ දක්වා උපකාරක පංති පවත්වා සිසුන්ට විශ්ව විද්‍යාල වරම් ලබා ගැනීමට අත්වැල් සපයා ඇත.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

කණ්ඩායම් / පෞද්ගලික ගණිතය පන්ති ශ්‍රේණිය 6-11 සඳහා

Pubudu Chathuranga (පුරුෂ) - HNDE (Mechanical Engineering).
ස්ථානයන්: කඩවත, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, මුල්ලේරියාව

ගණිතය උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 6-11 සිසුන් සඳහා (දේශීය / එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය)

Amaaya (ස්ත්‍රී) - BSc (Hons) in Engineering, currently working at a Government University as a Demonstrator.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩවත, කැලණිය, ගම්පහ

ගණිතය - Local - Grade 6 to 11 - Sinhala medium

උපදේශක: Ashan Jayasooriya (පුරුෂ‍) - BSc, experience of teaching Mathematics in an International school.
ස්ථාන: කිරිබත්ගොඩ, කැලණිය

ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 ගණිතය පන්ති ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Premil asanka Sanjeewa (පුරුෂ) - BSc and BIT Graduate of University of Colombo, Over 15 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් දේශීය සහ ජාත්‍යාන්තර විෂය නිර්දේශය පන්ති

Uththara Payagalge (ස්ත්‍රී) - Former Teacher at Lyceum International School and Negombo South International School. Currently a teacher at Zahira College.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

ගණිතය පන්ති - By a graduate teacher

Asanga Madhumadawa (පුරුෂ) - Graduate of University of Kelaniya, Teacher of Rajawaka Vidyalaya.
ස්ථානයන්: කඳාන, කැලණිය, කොළඹ, රාගම

සා/පෙළ විද්‍යාව (දේශීය/ලන්ඩන්) සහ ගණිතය (දේශීය)

Charaka Perera (පුරුෂ) - BSc. Sp [Bioinformatics - University of Colombo].
ස්ථානයන්: කඩුවෙල, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොටිකාවත්ත, කොළඹ, කොළොන්නාව, නවගමුව, පෑලියගොඩ, මාලබේ, මුල්ලේරියාව, රාජගිරිය

සා/පෙළ විද්‍යාව (දේශීය/ලන්ඩන්) සහ ගණිතය (දේශීය)
6-11 සදහා නිවසට පැමිණ ගණිතය උගන්වයි

C Perera (ස්ත්‍රී) - පස්දුන්රට ජාතික විද්‍යාපීඨයේ ගණිත විද්‍යා ගුරැ ශික්ෂණලාබී ඩිප්ලොමාව හදාරා අවසන් කර කොළඹ කලාපයේ පාසලක ස්ථිර ගුරැවරියක ලෙස කටයුතු කරයි.
ස්ථානයන්: කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ 8

6-11 සදහා නිවසට පැමිණ ගණිතය උගන්වයි
ගණිතය ශ්‍රේණිය 6-11 සඳහා

Eranda Ratnayake (පුරුෂ) - Diploma in banking & Finance [IBSL], PG Executive diploma in bank management [IBSL].
ස්ථානයන්: කඩවත, කැලණිය, මාවරමන්ඩිය

ගණිතය ශ්‍රේණිය 6-11 සඳහා
New Teaching methods for Mathematics

උපදේශක: Manjula (පුරුෂ‍) - B.Sc (Hons) Degree with Post Graduate experiences.
ස්ථාන: කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කඩවත, වත්තල, පෑලියගොඩ, බියගම

IT and Mathematics Classes

උපදේශක: Prageeth Niranjan (පුරුෂ‍) - BSc Special Hons (IT), BSc Physical, Over 10 years experience.
ස්ථාන: කිරිබත්ගොඩ, කැලණිය, මාකොළ, කඩවත

ඉංග්‍රීසි, ගණිතය සහ සිංහල පන්ති

Shashi Jayasinghe (ස්ත්‍රී) - Classes are conducted by a tutor with over 16 years of teaching experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කැලණිය

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න