ගණිතය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ශ්‍රේණිය 6-O/L දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය

Hasadara Koonpitiya (ස්ත්‍රී) - Undergraduate at a local University, Followed Maths stream for A/L.
ස්ථානයන්: කඩවත, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කිරිල්ලවල, ගනේමුල්ල, රාගම

ඉගැන්වීම් - විද්‍යාව සහ ගණිතය ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 සඳහා

Shalika Sampath (පුරුෂ) - Undergraduate student in faculty of medicine, university of Colombo.
ස්ථානයන්: කඩවත, කැලණිය, කෑගල්ල, කිරිබත්ගොඩ, කොට්ටාව, කොහුවල, කොළඹ, ගලිගමුව, දෙහිවල, නාවින්න, නිට්ටඹුව

ඉගැන්වීම් - විද්‍යාව සහ ගණිතය ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 සඳහා
ගණිතය - කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල්, දේශීය විෂය නිර්දේශය

Mangalika Wijetilaka (ස්ත්‍රී) - Over 15 years experience in teaching mathematics.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඇතුල් කෝට්ටේ, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොටිකාවත්ත, කොළඹ, කොළොන්නාව, නාවල

ගණිතය - Local - Grade 6 to 11 - Sinhala medium

උපදේශක: Ashan Jayasooriya (පුරුෂ‍) - BSc, experience of teaching Mathematics in an International school.
ස්ථාන: කිරිබත්ගොඩ, කැලණිය

ගණිතය පන්ති - දේශීය සහ ලන්ඩන් (5, 6, 7, 8, 9, 10 සහ සා/පෙළ)

Champika Srimal (පුරුෂ) - More than 10 + experience in reputed International schools and Institutes.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඉඹුල්ගොඩ, කටුනායක, කඩවත, කඳාන, කලගෙඩිහේන, කැලණිය

පයිතගරස්ලා සොයා යන සවිඤ්ඤාණික ගමන් යාත්‍රාව. නියත A සාමාර්තයක් සදහා

Kasun Madawa (පුරුෂ) - මාතර විශ්වවිද්‍යාලයයේ ගණිත අංශයේ තෙවන වසරේ අධ්‍යාපනය ලබයි.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඉඹුල්ගොඩ, කඩවත, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, ගනේමුල්ල, ගම්පහ

ගණිතය ශ්‍රේණිය 8, 9, 10, 11 සිංහල මාධ්‍යයෙන්

R.R.Nuwan Abeywickrama (පුරුෂ) - An undergraduate.
ස්ථානයන්: කඩවත, කඩුවෙල, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, පිළියන්දල, බත්තරමුල්ල, මහරගම, මාලබේ, රත්මලාන

ගණිතය ශ්‍රේණිය 8, 9, 10, 11 සිංහල මාධ්‍යයෙන්
ගණිතය, සිංහල, ඉතිහාසය, භූගෝල විද්‍යාව - පෞද්ගලික සහ කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති ශ්‍රේණිය 6-11 සඳහා

Dinika Dias (ස්ත්‍රී) - LLB (Hons) University of Colombo.
ස්ථානයන්: කඩවත, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ 03, කොළඹ 04, කොළඹ 06, වත්තල

විද්‍යාව සහ ගණිතය උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට සා/පෙළ

Sashenka Kumarage (ස්ත්‍රී) - Graduated with 1st class Hons, majoring in Civil Engineering.
ස්ථානයන්: කඩවත, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ 15, වත්තල

ගණිතය - ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Sameera Jayarathna (පුරුෂ) - රජයේ පාසලක සේවය කරනු ලබන උපාධිධාරි ගණිතය ගුරුවරයෙකු විසින් මෙහෙයවයි.
ස්ථානයන්: කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, දෙකටන, දෙල්ගොඩ

කණ්ඩායම් / පෞද්ගලික ගණිතය පන්ති ශ්‍රේණිය 6-11 සඳහා

Pubudu Chathuranga (පුරුෂ) - HNDE (Mechanical Engineering).
ස්ථානයන්: කඩවත, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, මුල්ලේරියාව

ගණිතය උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 6-11 සිසුන් සඳහා (දේශීය / එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය)

Amaaya (ස්ත්‍රී) - BSc (Hons) in Engineering, currently working at a Government University as a Demonstrator.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩවත, කැලණිය, ගම්පහ

ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 ගණිතය පන්ති ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Premil asanka Sanjeewa (පුරුෂ) - BSc and BIT Graduate of University of Colombo, Over 15 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

New Teaching methods for Mathematics

උපදේශක: Manjula (පුරුෂ‍) - B.Sc (Hons) Degree with Post Graduate experiences.
ස්ථාන: කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කඩවත, වත්තල, පෑලියගොඩ, බියගම

IT and Mathematics Classes

උපදේශක: Prageeth Niranjan (පුරුෂ‍) - BSc Special Hons (IT), BSc Physical, Over 10 years experience.
ස්ථාන: කිරිබත්ගොඩ, කැලණිය, මාකොළ, කඩවත