සා/පෙළ භූගෝල විද්‍යාව පන්ති

Rehan Perera (පුරුෂ) - Master of Strategic Marketing, O Level Geography [A], A level Economics and Mathematics.
ස්ථානයන්: කොළඹ 05, කොළඹ 06, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, නැදිමාල, නුගේගොඩ, පැපිලියාන

භූගෝලය හා පරිසර කළමනාකරණය අවුරුදු 18කට වැඩි පළපුරුද්දක් ඇති ප්‍රවීණ ගුරුවරියක්

L. Gurusinghe (Mrs) (ස්ත්‍රී) - 2000 වසරේ කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයෙන් උපාධිය ලබා ගත්තේය.
ස්ථානයන්: නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, කෝට්ටේ, බත්තරමුල්ල, මහරගම, රාජගිරිය

Cambridge, Edexcel, National O/L (භූගෝල විද්‍යාව / ඉතිහාසය, පුරවැසි අධ්‍යාපනය, සිංහල භාෂාව / සමාජ විද්‍යාව / ආර්ථික විද්‍යාව)

උපදේශක: Ms. Rashanthi Gunasekara (ස්ත්‍රී‍) - BA in Social Sciences, PG Diploma in Education, Over 10 years experience.
ස්ථාන: Nugegoda

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න