ඉංග්‍රීසි මධ්‍යම O/L විද්‍යා පුණරීක්ෂණ පන්ති

Devin Sirinama (පුරුෂ) - 2nd Class B. Eng in Electrical Power Engineering [Curtin University Australia].
ස්ථානයන්: කොළඹ, බත්තරමුල්ල, මාලබේ, රාජගිරිය

ඉංග්‍රීසි මධ්‍යම O/L විද්‍යා පුණරීක්ෂණ පන්ති
උපකාරක පන්ති ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සහ ප්‍රංෂ භාෂාව

Bashini Liyanapathirane (ස්ත්‍රී) - A graduate in law and a final year undergrad Faculty of Arts. (BA in English Language), Completed the DELF exams.
ස්ථානය: බත්තරමුල්ල

උ/පෙ රසායන විද්‍යාව සහ ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 සඳහා විද්‍යාව, ගණිතය

Sudara Jayatissa (පුරුෂ) - Undergraduate student in Faculty of Medicine, University of Colombo.
ස්ථානයන්: අවිස්සාවේල්ල, කැස්බෑව, කොට්ටාව, කොළඹ 08, කොළඹ 10, දෙහිවල, නුගේගොඩ, පිළියන්දල, බත්තරමුල්ල, බ

භෞතික විද්‍යාව (කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්) IGCSC/AS/A2 - විද්‍යාව

Maduranga Rathnayaka (පුරුෂ) - Final year undergraduate of university of Colombo, Over 4 years experience.
ස්ථානයන්: කොළඹ, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

භෞතික විද්‍යාව (කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්) IGCSC/AS/A2 - විද්‍යාව
උ/පෙ රසායන විද්‍යාව සහ ජීව විද්‍යාව දේශීය සහ ජාත්‍යාන්තර සිසුන් සඳහා

Saman Kotigala (පුරුෂ) - Graduate B.Sc Biotechnology, M.Sc in Molecular Life Science [University of Colombo].
ස්ථානයන්: කොටිකාවත්ත, කොළඹ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මාලබේ, මුල්ලේරියාව

උපකාරක පන්ති - ගණිතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව

Reginald Dissanayake (පුරුෂ) - Over 30 years of experience since 1988.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, එන්දෙරමුල්ල, කඳාන, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, බත්තරමුල්ල, රත්මලාන, රාගම, වත්තල, හුණුපිටිය

උපකාරක පන්ති - ගණිතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව
උසස් පෙළ ⁣භෞතික විද්‍යාව සිද්ධාන්ත හා පුනරීක්ෂණ / 6-11 ගණිතය හා විද්‍යාව නිවසට පැමිණ උගන්වමි

Dilan Chathuranga (පුරුෂ) - කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ උපාධි අපේක්ෂකයෙකි.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොළඹ 10, දෙහිවල, පන්නිපිටිය, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, වේරහැර

සා/පෙළ විද්‍යාව, උ/පෙ රසායන විද්‍යාව

උපදේශක: Mr. A. Shehan Ghouse (පුරුෂ‍) - B.Sc in Human Biology, Pg. Dip in Toxicology, M.Sc in Medical Microbiology.
ස්ථාන: කොළඹ suburbs

විද්‍යාව සහ ගණිතය (6-11) සහ රසායන විද්‍යාව A/L

Pradeep Hemachandra (පුරුෂ) - 2012 වසරේ ප්‍රථම උපාධිය ලබා ගතිමි, 2010 සිට මේ දක්වා උපකාරක පංති පවත්වා සිසුන්ට විශ්ව විද්‍යාල වරම් ලබා ගැනීමට අත්වැල් සපයා ඇත.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය සා/පෙළ උ/පෙ විද්‍යාව, ගණිතය, ඉංග්‍රීසි

Rajitha Malinda (පුරුෂ) - B.Sc. Undergraduate [OUSL], Over 5 years experience.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොළඹ, තලවතුගොඩ, දෙහිවල, නාවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මහරගම, මොරටුව, රත්මලාන

විද්‍යාව සහ ගණිතය ශ්‍රේණිය 6 - 11 - ජාත්‍යාන්තර සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය

Nilmini Fernando (ස්ත්‍රී) - MSc. Industrial Analytical Chemistry, BSc.(Hons.) Chemistry Special Degree, Former Lecturer at Sri Lanka Sabaragamuwa University.
ස්ථානයන්: ගල්කිස්ස, දෙහිවල, පානදුර

විද්‍යාව සහ ගණිතය ශ්‍රේණිය 6 - 11 - ජාත්‍යාන්තර සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය
විද්‍යාව දේශීය විෂය නිර්දේශය ශ්‍රේණිය 9 සිට 11

Praveen de Silva (පුරුෂ) - Have obtained 9A's at GCE O/L and have obtained 3C's at GCE A/L and currently an undergraduate.
ස්ථානයන්: කොළඹ, බත්තරමුල්ල

ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, සංඛ්‍යානය - අමතර පන්ති

Danushka Bogala (පුරුෂ) - International School Teacher (Asian International School - Colombo), Engineer - University of Moratuwa.
ස්ථානයන්: අත්තිඩිය, අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, සංඛ්‍යානය - අමතර පන්ති
Science for O/L

උපදේශක: Jayarathna Kodippily (පුරුෂ‍) - Science Trained teacher (B.Ed.) with over 37 years of experience.
ස්ථාන: කොළඹ and suburbs, ශ්‍රී ලංකාව

Individual Tuition for Science. Chemistry and Biology in English Medium

උපදේශක: Prasanna Samarawickrama (පුරුෂ‍) - B.Sc.(Biology Science) Degree, Postgraduate Diploma and Master Degree (University of කොළඹ)

Grade 8 to O/L Science Class

උපදේශක: Ruzmin Shifa (ස්ත්‍රී‍) - Electronics and Electrical Engineering at OUSL, Diploma in Electronics Engineering – City and Guilds.
ස්ථාන: කොළඹ

Home Visit Tuition - Grade 1 to A/L

උපදේශක: Kasun Perera (පුරුෂ‍) - B.Sc. Finance (Special), CIMA[UK], AAT[SL]

විද්‍යාව 8 -11 ශ්‍රේණි සඳහා නිවසට පැමිණ ඉගැන්වේ

A teacher attached to a leading National School in Colombo conducts classes in කොළඹ 05, ගල්කිස්ස, පිළියන්දල, බත්තරමුල්ල, මහරගම, මොරටුව

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න