විද්‍යාව (දේශීය සහ ජාත්‍යාන්තර විෂය නිර්දේශය) ශ්‍රේණිය 6-11 / භෞතික විද්‍යාව (කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්)

Maduranga Rathnayaka (පුරුෂ) - An undergraduate of university of Colombo and conducting classes for 4 years.
ස්ථානයන්: අත්තිඩිය, අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඇතුල් කෝට්ටේ, ඇඹුල්දෙනිය

විද්‍යාව (දේශීය සහ ජාත්‍යාන්තර විෂය නිර්දේශය) ශ්‍රේණිය 6-11 / භෞතික විද්‍යාව (කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්)
උ/පෙ ජීව විද්‍යාව / සා/පෙළ විද්‍යාව

Hasanka Ramanayake (පුරුෂ) - BSc (Bio Science).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කළුතර, කොට්ටාව, නුගේගොඩ, පානදුර, බත්තරමුල්ල, මතුගම, මාලබේ, මොරටුව, රාජගිරිය

උ/පෙ ජීව විද්‍යාව / සා/පෙළ විද්‍යාව
Online / Home Visit උපකාරක පන්ති

Pubudu Rathnasiri (පුරුෂ) - B.Sc (Mgt), Adv.Dip MA (UK), LL.B (Reading).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඒකල, කඳාන, කැලණිය, කොළඹ, ජා-ඇල, පැලවත්ත, පෑලියගොඩ, බත්තරමුල්ල, මාලබේ, වත්තල

Online / Home Visit උපකාරක පන්ති
ශ්‍රේණිය 6 - 11 - විද්‍යාව - සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් නිවසට පැමිණ සහ ඔන්ලයින්

Amith Devinda (පුරුෂ) - BSc. Biotechnology, MSc. Food Science & Technology.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩුවෙල, දෙකටන, බත්තරමුල්ල, මාලබේ, රදවන

Online පන්ති විද්‍යාව සහ පරිසරය - දේශීය, එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් ශ්‍රේණිය 1-11

Thejani Abeynayaka (ස්ත්‍රී) - BSc. Microbiology and Biotechnology [Edinburgh Napier university U.K.], Reading M. Sc. Forestry and Environmental Management.
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, ඇඹුල්දෙනිය

කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය සා/පෙළ උ/පෙ විද්‍යාව, ගණිතය, ඉංග්‍රීසි

Rajitha Malinda (පුරුෂ) - B.Sc. Undergraduate [OUSL], Over 7 years experience.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොළඹ, තලවතුගොඩ, දෙහිවල, නාවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මහරගම, මොරටුව, රත්මලාන

ගණිතය / විද්‍යාව පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - 11 සඳහා

Buddika H Rajawardana (පුරුෂ) - Bachelor of Engineering Technology, Diploma in Quantity Surveying.
ස්ථානයන්: කඩුවෙල, බත්තරමුල්ල, මාලබේ

ගණිතය / විද්‍යාව පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - 11 සඳහා
විද්‍යාව සහ ගණිතය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති

Thimanga Weerasinghe (පුරුෂ) - BSc Graduate in biomedical science.
ස්ථානයන්: කඩවත, කිරිබත්ගොඩ, කොට්ටාව, කොළඹ, ගම්පහ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, පානදුර, බත්තරමුල්ල, මොරටුව, රත්මලාන

විද්‍යාව සහ ගණිතය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති
6 - 11 ගණිතය හා විද්‍යාව/ උසස් පෙළ ⁣භෞතික විද්‍යාව සිද්ධාන්ත හා පුනරීක්ෂණ නිවසට පැමිණ උගන්වමි

Dilan Chathuranga (පුරුෂ) - කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ උපාධි අපේක්ෂකයෙකි.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොළඹ 10, දෙහිවල, පන්නිපිටිය, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, වේරහැර

උපකාරක පංති - විද්‍යාව 6-11 ශ්‍රේණි

Hemachandra (පුරුෂ) - පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධිදාරියෙකි, රසායන විද්‍යාව පිලිබද පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලාවක් ද හදාරා ඇත.
ස්ථානයන්: ඉඹුල්ගොඩ, උඩුපිල, කඩවත, කඩුවෙල, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කිරිල්ලවල

ගණිතය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - විද්‍යාව පන්ති ශ්‍රේණිය 6-13

G Wimalasena (පුරුෂ) - කොළඹ ප්‍රධාන රජයේ පාසලක ගුරුවරයෙකි, විභාග උත්තර පත්තර පරීක්ෂකවරයෙකි.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඇතුල් කෝට්ටේ, කළුබෝවිල, කොහුවල, කොළඹ 4/5/6/8, ගල්කිස්ස, තලවතුගොඩ

ගණිතය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - විද්‍යාව පන්ති ශ්‍රේණිය 6-13
විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍ය) 6-11 ශ්‍රේණි

Chamika Dilshan (පුරුෂ) - කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨ උපාධි අපේක්ෂකයෙකි.
ස්ථානයන්: කොළඹ 05, කොළඹ 08, කොළඹ 15, කොළොන්නාව, නාවල, බත්තරමුල්ල, රාජගිරිය

ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, සංඛ්‍යානය - අමතර පන්ති

Danushka Bogala (පුරුෂ) - International School Teacher (Asian International School - Colombo), Engineer - University of Moratuwa.
ස්ථානයන්: අත්තිඩිය, අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, සංඛ්‍යානය - අමතර පන්ති
විද්‍යාව, ගණිතය (ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්) ශ්‍රේණිය 6 සිට 11

Buddhi Rathnayake (පුරුෂ) - Over 5 years teaching experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, බත්තරමුල්ල, මාලබේ, රාජගිරිය

විද්‍යාව දේශීය විෂය නිර්දේශය ශ්‍රේණිය 9 සිට 11

Praveen de Silva (පුරුෂ) - Have obtained 9A's at GCE O/L and have obtained 3C's at GCE A/L and currently an undergraduate.
ස්ථානයන්: කොළඹ, බත්තරමුල්ල

ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය 6, 7, 8, 9, 10, O / L විද්‍යා සහ ගණිත පුණරීක්ෂණ පන්ති

Devin Sirinama (පුරුෂ) - 2nd Class B. Eng in Electrical Power Engineering [Curtin University Australia].
ස්ථානයන්: කොළඹ, බත්තරමුල්ල, මාලබේ, රාජගිරිය

ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය 6, 7, 8, 9, 10, O / L විද්‍යා සහ ගණිත පුණරීක්ෂණ පන්ති
උපකාරක පන්ති ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සහ ප්‍රංෂ භාෂාව

Bashini Liyanapathirane (ස්ත්‍රී) - A graduate in law and a final year undergrad Faculty of Arts. (BA in English Language), Completed the DELF exams.
ස්ථානය: බත්තරමුල්ල

උ/පෙ රසායන විද්‍යාව සහ ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 සඳහා විද්‍යාව, ගණිතය

Sudara Jayatissa (පුරුෂ) - Undergraduate student in Faculty of Medicine, University of Colombo.
ස්ථානයන්: අවිස්සාවේල්ල, කැස්බෑව, කොට්ටාව, කොළඹ 08, කොළඹ 10, දෙහිවල, නුගේගොඩ, පිළියන්දල, බත්තරමුල්ල, බ

උ/පෙ රසායන විද්‍යාව සහ ජීව විද්‍යාව දේශීය සහ ජාත්‍යාන්තර සිසුන් සඳහා

Saman Kotigala (පුරුෂ) - Graduate B.Sc Biotechnology, M.Sc in Molecular Life Science [University of Colombo].
ස්ථානයන්: කොටිකාවත්ත, කොළඹ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මාලබේ, මුල්ලේරියාව

උපකාරක පන්ති - ගණිතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව

Reginald Dissanayake (පුරුෂ) - Over 30 years of experience since 1988.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, එන්දෙරමුල්ල, කඳාන, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, බත්තරමුල්ල, රත්මලාන, රාගම, වත්තල, හුණුපිටිය

උපකාරක පන්ති - ගණිතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව
Science for O/L

උපදේශක: Jayarathna Kodippily (පුරුෂ‍) - Science Trained teacher (B.Ed.) with over 37 years of experience.
ස්ථාන: කොළඹ and suburbs, ශ්‍රී ලංකාව

Individual Tuition for Science. Chemistry and Biology in English Medium

උපදේශක: Prasanna Samarawickrama (පුරුෂ‍) - B.Sc.(Biology Science) Degree, Postgraduate Diploma and Master Degree (University of කොළඹ)

Grade 8 to O/L Science Class

උපදේශක: Ruzmin Shifa (ස්ත්‍රී‍) - Electronics and Electrical Engineering at OUSL, Diploma in Electronics Engineering – City and Guilds.
ස්ථාන: කොළඹ

Home Visit Tuition - Grade 1 to A/L

උපදේශක: Kasun Perera (පුරුෂ‍) - B.Sc. Finance (Special), CIMA[UK], AAT[SL]